WI FI přopjení

Restaurace SOKOLKA je napojena na síť WiFI.