Výborové schůze na 1.pololetí 2017

začínáme po šibřinkách v pondělí 13.března 2017.

Začátky schůzí vždy v 19 hodin v klubovně TJ Sokol

Datum

Program

6.března 2017

Hodnocení 59.šibřinek 2017

20.března 2017 Stav finančních prostředků, příprava oslav 750 let obce

3.dubna 2017

Opravy a údržby zařízení TJ v roce 2017, příprava oslav 750 let obce

18.dubna 2017 (úterý)

Matrika TJ, příprava oslav 750 let obce

2.května 2017 (úterý)

Zpráva oddílu badmintonu

15.května 2017

Zpráva oddílu KT a RS

29.května 2017

Zpráva oddílu odbíjené, příprava oslav 750 let obce

12.června2017

Zpráva oddílu kopané, příprava oslav 750 let obce,

26.června 2017

Příprava oslav 750 let obce, akce v areálu TJ během letních prázdnin