Ceníky nájmů

Pronájmy TJ Sokol Fryčovice platné od roku 2022

hřiště kopaná......1800 Kč/hod

hřiště odbíjená(antuka)...100 Kč/hod

beach volejbalový kurt ..... 250 Kč/hod

tělocvična............500 Kč/hod,

v případě pořádání turnajů v tělocvičně: 500 Kč/turnaj pro turnaje mládeže do 15 let a 1000 Kč/turnaj pro ostatní turnaje.

Spodní chata: Nájem spodní chaty je stanoven na 600 Kč + spotřeba el. energie (8,70 Kč/kWh). Spotřeba je vyúčtována dle odpočtu na elektroměru u spodní chaty. Žádost o pronájem spodní chaty se povoluje na základě písemné žádosti, schválené na výboru TJ. Informace o volných termínech: 603 996644. Pronájmy spodní chaty pro místní spolky, ZŠ a MŠ zdarma. 

 1.Souhlas k pronájmu ploch a zařízení TJ dává výhradně výbor TJ a to na základe písemné žádosti.

 2.V sazbách za pronájem je zahrnuto i použití šaten a sociálních zařízení.

 3.V sazbách za pronájem nejsou zahrnuty náhrady za případné škody na zařízení a DKP v majetku TJ, vzniklé v průběhu  akce (u spodní chaty řeší kauce).

 4.U akcí pro místní spolky, MŠ, ZŠ, OÚ a SDH se poskytuje zařízení bezplatně.

 5.Úhrada za každou akci je účtována jednotlivě, účet nebo fakturu vystavuje pokladník TJ.

 6.Každý účastník akce je povinen dbát bezpečnostních a požárních předpisů na ochranu majetku TJ.

 

Výbor TJ Sokol Fryčovice