Výborové schůze na 2.pololetí 2017

začínáme v pondělí 4.září 2017.

Začátky schůzí vždy v 19 hodin v klubovně TJ Sokol

Datum

Program

4.září 2017

Rozvrh hodin v těkocvičně 2017 - 2018

18.září 2017 Stav finančních prostředků, rozdělení dotace MŠMT program VIII na rok 2017

2.října 2017

Matrika TJ, zvolení předsedy návrhové komise na VH TJ Sokol 2018

16.října 2017

Termíny VH oddílů 

30.října 2017

Zpráva oddílu badmintonu

13.listopadu 2017

Zpráva oddílu KT a RS

27.listopadu 2017

Zpráva oddílu odbíjené, příprava VH TJ Sokol

11.prosince 2017

Zpráva oddílu kopané, příprava VH TJ Sokol, příprava šibřinek 2018

8.ledna 2018

Příprava  VH TJ Sokol, příprava šibřinek 2018

19.ledna 2018 Valná hromada TJ Sokol Fryčovice