Výborové schůze na 1.pololetí 2018

Začátky schůzí vždy v 19 hodin v klubovně TJ Sokol

Datum

Program

3.4.2018 (úterý)

Stav finančních prostředků, jarní práce v areálu TJ

16.4.2018 Matrika TJ, hospodářské úkoly

30.4.2018

Zpráva oddílu badmintonu, hospodářské úkoly

14.5.2018

Zpráva oddílu KT, příprava Dne obce, hospodářské úkoly

28.5.2018

Zpráva oddílu RS, příprava Dne obce, hospodářské úkoly

11.6.2018

Zpráva oddílu volejbalu, příprava Dne obce, hospodářské úkoly

25.6.2018

Zpráva oddílu kopané, příprava Dne obce, hospodářské úkoly

6.8.2018

Příprava pouti 2018