2012

Zpráva z VH TJ Sokol Fryčovice, konané 13.1.2012

Vážení sportovní přátelé, vážení hosté,
 
Dnes opět společně hodnotíme činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2011.
Na poslední valné hromadě 14.ledna 2011 bylo přijato usnesení, ve kterém  jsme se zavázali k hospodárnému provozu  všech zařízení TJ, k aktivnímu  přístupu všech oddílů  při akcích TJ,  k zpracování rámcových plánů práce a rozpočtu oddílů a odborů na rok 2011 a úprava výše členských příspěvků. S jakými výsledky plnění usnesení se oddíly a odbory vyrovnaly, uslyšíte v podrobnějších přehledech při hodnocení jednotlivých oddílů jednoty v další části zprávy.
  Na poslední valné hromadě v loňském roce byl zvolen nový výbor TJ Sokol.  Výbor TJ čítá celkem  16 členů, se zástupci ze všech oddílů a odborů TJ a jednoho zástupce revizní komise.  Výbor TJ se scházel pravidelně co 14 dní s vyjímkou letních a zimních prázdnin na výborových schůzích.  Účast členů výboru byla za uplynulý rok v průměru 73 % . Výbor pracoval ve složení: předseda TJ,  2 místopředsedové,  jednatel, hospodář, pokladník, zástupce revizní komise  a ostatní členové výboru. Na každé schůzi se pravidelně probíraly úkoly, spojené s údržbou tělovýchovného zařízení naší jednoty, zajištění finančních prostředku na údržbu a energie, a  ke zdárnému chodu všech tréninků a cvičení v  naší TJ. V loňském roce se naše jednota, stejně i jako jiné jednoty v okolí potýkaly s nedostatkem finančních prostředků, které v minulosti plynuly z dotací ze Sazky. Ty se k nám v loňském roce nedostávaly, tak jako v minulosti a tak naše jednota i díky mimořádné dotaci z obce tyto starosti  překonala. Z ostatních úkolů, probíraných na schůzích byly to zajištění tradičních šibřinek, vedení členské evidence apod. Stejně jako v minulosti, má naše jednota svého zástupce ve vedení OV ČSTV ve Frýdku-Místku Dalibora Hrabce. Hlavní společnou akcí jednoty v minulém roce se opět staly tradiční šibřinky. Konaly se v tradičním únorovém termínu v pořadí po 53 pod názvem „I Fryčovice mají talent“. V současné době se připravují již 54.Šibřinky a program se bude týkat blížících se kulatin naší jednoty – oslav 100 let od založení.
Součástí hodnocení práce naší TJ  je i řádné vedení členské evidence.  K 31.12.2011 má naše TJ celkem 394 členů.  V jednotlivých oddílech je situace následující: RS 99 členů, kopaná  158 členů, Klub turistů 23 členů, odbíjená 31 členů, badminton 38 členů, šachy 11 členů a ostatní nezařazeni 34 členů. Proti stavu k 31.12.2010 je to pokles o 14 členů.
 
  Vzhledem k finanční nedostatečnosti z chybějících dotací se hospodářské úkoly v loňském roce v rámci úspor sestávaly pouze z údržby tělovýchovného zařízení. Některé investiční akce se pouze částečně rozjely jako např. příprava výstavby kryté tribuny na fotbalovém hřišti. Vyplácí se jednotě i ustavení správce sportovního areálu, kterým se stal pan Miroslav Nevlud, který společně s panem Ivošem Stuchlíkem se stará o jeho údržbu. Do hospodářské činnosti jednoty spadá i provoz restaurace, kde se už léta vyplácí výborná spolupráce s nájemcem restauračního zařízení paní Pavlou Konvičkovou.
 
 
 
 
 
 
 
  V další části mé zprávy budu hodnotit práci jednotlivých oddílů za loňský rok.
 
1. Rekreační sporty
  V odboru pracuje celkem 8 cvičitelů, kteří se starají o zabezpečení chodu svých cvičebních hodin. Oddíl se vždy ze začátku roku podílí na nácviku programu na tradičních šibřinkách. První dva měsíce každého roku se život v tělocvičně proměňuje v pilování jednotlivých čísel a v únoru se přidává i stavba pódia i výzdoba tělocvičny a sokolovny. K již tradičním akci lze přiřadit i spolupráce na pořádání květnových fryčovických pochodů - pohádkového lesa, který v účasti v loňském roce v účasti trhal rekordy. Letos se připravuje jubilejní čtvrtstoletí jeho pořádání. RS z kulturních akcí uspořádala v loňském roce jednu  taneční zábavu, a to v únoru před šibřinkami v tělocvičně. Ve svých vyhrazených hodinách jak jsem již dříve jmenoval 8 cvičitelů stará o cvičební hodiny cvičení rodičů a děti, cvičení žen s míči, aerobik, cvičení žaček, kamarádský volejbal a o dorostence a muže, kteří se prohánějí při míčových sportech.
 
2.kopaná
Hodnocení oddílu kopané je rozděleno do mužstev, které v oddíle působí:
 
„A“ mužstvo mužů
 
Sezóna v roce 2011 začala pro mužstvo mužů v polovině ledna, kdy začala hrubá fyzická příprava. Mužstvo vedl jako hlavní trenér Miroslav Somr. Příprava probíhala v místních podmínkách s využitím okolních terénů a naší tělocvičny. Nicméně od počátku února mužstvo sehrálo několik přípravných zápasů na umělé trávě na „Stovkách“ ve FM. Bohužel výsledky nebyly vůbec uspokojivé a téměř všechny přípravné zápasy áčko prohrálo. Nicméně s podvědomím „špatná příprava – dobrá sezóna“, áčko  nastupovalo do jarní části sezóny ziskem 24 bodů a s vidinou udržení se nejlepších celků tabulky. Ovšem start do jarní sezóny se áčku vůbec nepovedl a výsledky kopírovaly výsledky ze zimní přípravy. Všech pět prvních zápasů jarní části sezóny áčko mužů prohrálo, a to se skórem 5:18. Nejpotupnějším výsledkem byla porážka 7:0 na domácím hřišti se sousedním Petřvaldem na Moravě. Po tomto zápase odstoupil z funkce hlavního trenéra Miroslav Somr a místo něho nastoupil na pozici „hrajícího“ trenéra Lukáš Baran a Roman Konečný. Jejich jednoznačným cílem bylo navodit dobrou atmosféru v mužstvu a začít získávat body, neboť se mužstvo ocitlo v pásmu sestupu. A je jenom dobře, že tato změna se projevila v podstatě ze dne na den. Pak se začalo mužstvo zvedat a začalo vyhrávat i na hřištích soupeřů. Závěrečnou výhrou nad Kozlovicemi áčko nakonec zakončilo celou sezónu na uspokojivém, 7. místě, s celkovým počtem 38 bodů a ztrátou 3 bodů na třetí místo.
Novou sezónu 2011/2012 áčko mužů začalo s Lukášem Baranem na postu hlavního trenéra. Z nových posil, které přišly v průběhu letní přípravy, je třeba jmenovat brankáře Marka Zapletala a Tomáše Černíka. Velice příznivou zprávou bylo výborné zapracování některých dorostenců, kteří věkem dospěli do mužského věku, ale také některých hráčů z kádru „B“ mužů. V průběhu letní přípravy sehrálo áčko 5 přípravných zápasů a ani jedinkrát neprohrálo.  Mužstvo začalo podzim vítězně v Lichnově a v dalších utkáním se střídaly dobré zápasy se zápasy špatnými. Za velice podařené utkání lze považovat domácí utkání s v té době vedoucími Odrami, které áčko vyhrálo 3:2, naopak za nejhorší, prohru 4:1 na hřišti Suchdolu, kde mužstvo zcela odpadlo, a to především psychicky a takticky. Nicméně v celkovém hodnocení lze považovat podzimní část sezóny mužstva A za lepší průměr, neboť získalo celkem 2O bodů, za 6 vítězství, 2 remízy a 5 porážek, s celkovým skórem 26:25. Co se týče hráčů, je těžké vyzvedávat jednotlivce, neboť celé mužstvo pracovalo a vystupovalo kompaktně, nicméně David Žurovec táhnul celé mužstvo jako správný kapitán a Honza Rumel střílel góly, jak jsme u něho zvyklí. Velkým pozitivem byl návrat Milana Kužela do sestavy, který pozvedl mužstvo nejen důležitými góly, ale taky, a to na svůj mladý věk, svou herní vyspělostí. V průběhu všech mistrovských utkání bylo mužstvo disciplinované a minimální počet žlutých a červených karet svědčí o dobrém vlivu trenérů na psychiku hráčů. Tito hráči na hřišti nediskutovali ani s rozhodčími ani s protihráči a soustředili se pouze na svůj herní výkon, což se jim vrátilo v pozitivních výsledcích. Doufejme, že tato herní disciplína a dobré výsledky vydrží i do jarní části sezóny a „A“ mužstvo se bude pohybovat v horních patrech tabulky.
 
B mužstvo mužů
 
 ,,B´´ mužstvo vstoupilo do své druhé sezóny po znovu založení. Po minulé nepodařené sezóně zůstaly v mnohých z nás a hlavně v očích veřejnosti pochybnosti o smyslu tohoto mužstva. Řešily se hlavně otázky kázně a přínosu těchto kluků vůči našemu áčku. Z kraje podzimu se bohužel potvrdilo, že bez nějaké přípravy se nedá vyhrávat. Krom pár jedinců, kteří absolvovali přípravu s áčkem, chyběla opět hlavně fyzická vytrvalost. Také to dopadlo tak, že prvních 6 zápasů béčko odcházelo do šaten vždy jako poražený tým. Na omluvu však patří, že většinou se jednalo o prohry jen o jednu branku a ve většině případů chybělo i trošku toho štěstíčka. Ve zbytku podzimu se ovšem zvedla jak herní kvalita, tak i výsledky. Ze zbývajících 9 zápasů béčko dvakrát zvítězilo a třikrát remízovalo a ukončilo podzim na 13 místě při zisku 9 bodů a skóre 23:30. Ze všech výsledků lze vyzdvihnout výhru 5:1 v Lískovci, který po podzimu vede tabulku. Lze jen říct, že kdo se přišel na podzim podívat i na naše béčko musí uznat, že nastal opravdu v mnoha ohledech krok k lepšímu. Rapidně ubylo zbytečných karet a debaklů a někteří kluci se začali i pravidelněji prosazovat do našeho áčka. Mužstvo opět vedl jako trenér Mirek Polášek,  vedoucím mužstva byl Jan Guráš a je třeba i poděkovat Jirkovi Nevludovi, Dáši Nevludové a celému výboru za pomoc při organizaci domácích zápasů.
 
Dorostenci:
 
Do jarní části soutěže dorostenci nastoupili po zimní přípravě, která byla sice dlouhá a náročná, ale bez kvalitní rozehranosti. Jeden přípravný zápas je dosti málo. Jako nováček této soutěže mužstvo skončilo po podzimu 2010 na 4. místě se 24 body. Na prvního mělo ztrátu 2 body. Na jaře měli dorostenci ovšem těžké vylosování, zajížděli k soupeřům, kteří byli dosti nepříjemní, jak svojí hrou, tak prostředím. Nakonec dorostenci skončili na 4. místě. Po podzimní části soutěže, která byla sjednocena z okresního přeboru a okresní soutěže, a potom rozdělena na skupiny A a B, aby mužstva nemusela zajíždět tak daleko. A skupina byla oblast F-M, B skupina Třinecko. Příprava mužstva byla krátká, taky s minimálně odehranými přátelskými zápasy. Ze žáků přišlo minimálně hráčů. Kádr mužstva byl dosti úzký, a proto se museli oslovit hráči, kteří jsou na hostování v Brušperku. Po podzimní části skončili dorostenci na pěkném 5. místě se ztrátou na prvního 5 bodů.
 
Žáci
 
  V jarní části docházelo do našeho oddílu  17 místních chlapců ročníků 96-99 trénujících pod vedením J.Petráše a J.Opluštila. Vedoucím mužstva byl T.Strnadel . Tréninkové jednotky byly povětšinou 2x týdně na našem hřišti, během zimy a za špatného počasí v sokolovně. Zpestřením dlouhých zimních měsíců a přípravou na jaro byla účast v krajské ,,zimní lize‘‘, kterou hrají mužstva Moravskoslezského kraje a jsou rozdělena pro mladší a starší žáky. Hrálo se turnajovým více kolovým systémem. Většina turnajů se odehrává v hale sousedního Brušperka. Loni se podařilo vůbec poprvé v kategorii žáků projít až do finálových kol, a to hned v obou kategoriích. Starší žáci nakonec obsadili 4 příčku a mladší tu svou vyhráli. Ziskem prvního a čtvrtého místa se stali nejúspěšnějším oddílem z bezmála 30 zúčastněných. Výsledek je pro nás o to cennější, že většina družstev nastupovala v krajských soutěžích a naše jen v okresní. S příchodem jara žáky čekaly souboje s družstvy hrajícími okresní soutěž starších žáků skupiny ,,A‘‘. Naše mužstvo, ač věkově nejmladší, hrou a výkony v soutěži dominovalo. Jediným kvalitativně srovnatelným soupeřem byly Kunčice p. Ondřejníkem. Los tomu chtěl, že tímto soupeřem naši žáci odehráli i poslední kolo, které rozhodlo o celkovém vítězi. Za početného diváckého zájmu, se žákům zápas po všech stránkách vydařil a konečný výsledek 4:0 znamenal vítězství v soutěži. Celková jarní bilance čítala – 12 vítězství, 1 remíza, 1 porážka. Skóre 80:9. Střelecky na sebe upozornili – Masopust Jan 30 gólů, Janša Marek 25 gólů.
  Jarní sezónu, pro žáky přelomovou, ale určitě po všech stránkách náročnější začala změna v případě reorganizace všech soutěží ČMFS v mládežnických kategoriích. Tak se díky jarním výkonům naši žáci posunuli do krajské soutěže, tzn. o dvě soutěže výše.  Povinnosti však bylo vytvořit mužstvo mladších žáků, které v té době vlastně neexistovalo a převzít s tím i množství novinek a povinností, týkajících se jak samotné kopané, tak i povinností organizačních. Přípravu na podzimní soutěže začali žáci s kádrem 16 hráčů ročníku 97-01, s trenérským tandemem Petráš – Opluštil a vedoucím T. Strnadelem, což nebylo dostačující. Počet hráčů se podařilo navýšit jednak zápůjčkou z řad přípravky, střídavými starty a agitátorskou činností J. Opluštila ve škole. Co se týká organizace, zvlášť domácích zápasů, děkuje oddíl pomoci St. Dětského a Dáši Nevludové.
  Samotný start do soutěže nebyl zrovna nejšťastnější – nedojel autobus, a tak se díky rychlé reakci rodičů podařil uskutečnit historicky první zápas v krajské soutěži v Heřmanicích. Výkony a herními činnostmi žáci v soutěži obstáli a chlapci dokázali, že většina z nich na tuto soutěž má.
  V mužstvu st.žáků nastoupilo k zápasům 18 hráčů. Odehráli 9 utkání s bilancí – 5 vítězství, 1 remíza, 3 porážky. Skóre 38:20 a zatím 4 místo. Nebýt nepovedených posledních 3 kol, mohla být naše statistika příznivější. Gólově se prosadili :
  Masopust Jan- 16 branek – nejlepší střelec soutěže. Janša Marek – 9 branek. Herně družstvo  v obraně drželo  duo – Šugárek, Brož a ve středu pole Daniel Urbiš – stř. start z FM.
  Naše věkově nejmladší mužstvo v soutěži obstálo, ale taktéž se ukázalo, že s nejlepšími hraje vyrovnaně, jen pokud je kompletní. Škoda jen, že vlivem zranění a střídavých startů neodehrálo více zápasů v plné sestavě. O to líp by se bilancovalo. I tak je umístění našich chlapců nad očekávání.
  Jestliže u starších měly výkony spíše sestupnou tendenci, u mladších tomu bylo naopak. Mužstvo se postupně sehrávalo, což se projevilo jak ve hře tak i výsledcích. Prozatímní 4 místo je úspěchem, na kterém se dá stavět. Opět škoda nevyrovnaného a nestálého hráčského kádru. V zápasech se prostřídalo 15 hráčů a bilance zní, 4 výhry, 2 remízy, 3 prohry. Skóre 38:30. Nejlepší střelci : Štefek Patrik a Janša Marek 8 branek, Giňovský Ondřej 7 branek. Herně vynikali Karol Radim a Filipec Jakub, kteří odehráli takřka všechny zápasy i st. žáků.
 
 
Starší přípravka:
 
Do jarní sezóny vstoupili naši nejmladší opět do Brušperské ligy. Během jara absolvovali turnaj v Mošnově, na kterém mužstvo i díky nemoci některých kluků skončili poslední, ale nutno podotknout, že ve velice silné konkurenci Vítkovic, Baníku atd. Již během jara se začal tvořit díky přetlaku nadějí i tým mladší přípravky. Jaro ukončila starší přípravka v tabulce na šestém místě a na závěrečném turnaji v Palkovicích obsadili konečné čtvrté místo po prohraném penaltovém rozstřelu se Staříčem. Během léta proběhl také druhý ročník memoriálu Miloše Kubláka. Bohužel po předloňském velice vydařeném turnaji loni nepřálo štěstí jak s počasím. Takže bylo největší výhrou všech zúčastněných to, že to kluci přežili ve zdraví. Celkovým vítězem se stalo mužstvo Válcoven FM. Do podzimní části Brušperské ligy mužstvo vstupovalo už jen s těmi nejstaršími. Po podzimu mužstvu patří  v tabulce 5 místo se ziskem 16 bodů za 5 vítězství, jednu remízu a tři prohry při skóre 38:32. V zimní lize jsme absolvovali zatím jeden turnaj v Brušperku na kterém se kluci umístili na 4 místě při dvou vítězstvích, jedné remíze a dvou prohrách. U mužstva celý rok působili jako trenéři Pavel Janša, Marcel Havlík a na konec roku přislíbil spolupráci i Láďa Tyleček.
 
 
Mladší přípravka
 
Od jara 2011 v oddíle začala fungovat mužstvo mladší přípravky. Na popud Jirky Opluštila,  který zorganizoval nábor nejmladších žáčků,  mužstvo začalo trénovat jednou týdně s  15 kluky první, druhé třídy a mateřské školy. První zápasy mužstvo odehrálo na turnaji ve Staříči. Z osmi mužstev obsadilo 7. a 8. místo. Od srpna se začalo trénovat dvakrát týdně, jelikož mužstvo čekala Brušperská liga. Před soutěží si mužstvo odskočilo do Kozlovic na turnaj Kozlík Cup. Po slibném začátku s jednou remízou a jednou výhrou mužstvo zbývající zápasy prohrálo a skončilo na šestém místě. Od září mužstvo začalo hrát BL. Mužstvo v ní sehrálo sedm zápasů s výsledky: jedna výhra, jedna remíza a pět porážek.
Nejlepšími střelci byli Boček Lukáš, Galásek Filip. 25.9.  kluci ročníku 2005 a mladší sehráli turnaj v Brušperku. Hrálo se 3 na 3 a z pěti zúčastněných se naše mužstvo dělilo o první místo s Brušperkem. Od listopadu se hraje zimní liga, v ní naše mužstvo mladší přípravky skončilo na druhém místě.
 
  Vedle registrovaných fotbalistů existuje, jak jistě víte i tzv. stará garda, která organizuje pro zasloužilé aktivní členy oddílu po ukončení aktivní dráhy další sportovní aktivity. Stará garda každoročně pořádá nebo se účastní přátelských utkání starých gard v jiných obcích.
 
  Z ostatních aktivit oddílu kromě šibřinek pořádal předpouťovou zábavu. Mimo sezónu se členové oddílu starali během sezóny o hrací plochu (zatravnění). O sekání, hnojení a závlahu se staral správce Mirek Nevlud. O informovanost o utkáních a dalších akcích oddílu slouží už třetím rokem vlastní webové stránky oddílu.
 
  1. Oddíl odbíjené
Rok 2011 oddíl zahájil uspořádáním tradičního novoročního turnaje. V litých bojích čtyř pozvaných družstev se to naše umístilo na pěkném 2. místě. Od poloviny března pokračovala soutěž mužů, Ostravská liga 2010-2011 až do konce května. Družstvo mužů se v této soutěži umístilo na sedmém místě. V letním prázdninovém červencovém termínu oddíl uspořádal tradiční turnaj smíšených družstev s názvem „Memoriál L. Kaluse", jehož se zúčastnilo 12 družstev vyrovnané výkonnosti. Vlastními silami se oddílu zlepšit stav povrchu obou herních kurtů, také turnaj se letos velmi vydařil, většina zúčastněných byla s jeho úrovni spokojena a opět ráda přislíbila účast i v roce příštím. Do finálové tříčlenné skupiny se probojovala dvě naše družstva, jedno skočilo na druhém a další na třetím místě. V říjnu byla rozehraná nová sezóna mistrovské soutěže „ Ostravská liga 2011-2012. Rovněž většina zápasů družstva mužů v podzimní půlce soutěže byla na dobré úrovni, a s mnoha soupeři hráli poměrně vyrovnané zápasy. Po podzimní části soutěže se družstvo mužů usídlilo na osmém místě tabulky. Do OP  žen se lépe než loni zapojilo družstvo žen. Toto družstvo se dokázalo v soutěži prosadit a překvapit výhrami s lepšími a sehranějšími družstvy. Po podzimní části soutěže je družstvo žen na krásném druhém místě s velkými ambicemi zvítězit v OP.
 
  1. Klub turistů
 
Už první den v Novém roce se tradičně setkávají příznivci turistiky na Palkovických hůrkách a potěšující je, že  příznivců z okolních vesnic, které v minulosti na tento sraz nechodili stále přibývá. Krásnou procházku přes Lurdy s pěknými výhledy absolvuje tradičně přibližně  stejný počet účastníků.  Již 3.dubna  vyráží za pochmurného počasí čtrnáct cyklistů  odemknout cyklotrasy . Na trasu  51 km  přes Brušperk, Oprechtice, Paskov,  po zrušených tramvajových tratích, sídlištěm Hrabůvkou a Dubinou, Poodřím až k soutoku Ondřejnice s Odrou. Počasí se nakonec umoudřilo, tak se velice pěkná vyjížďka na kolech vydařila. Když se něco vydaří, musí se to pro velký zájem v nejbližším termínu hned  opakovat. Následující víkend projíždí celou trasu další skupina dvanácti cyklistů. 24.dubna – proběhla velice malá ale za to úspěšná expedice k prameni Ondřejnice, za účasti dvou cykloturistů. V termínu 14 – 15.května byla naplánovaná dvoudenní cyklistická akce Hlučínskem, pro malý zájem a možná i termín, který většině nevyhovoval jsme akci zrušili. 21. května pořádal oddíl již 45. ročník tradičních Fryčovických pochodů. Nabídka tras pro cykloturisty byla pestrá a připraveny byly tratě v délkách         10 km, 40 km  a 50 km. Pro uspokojení co nejširšího spektra cykloturistů organizátoři naplánovali trasy jak v kopcovitém terénu, tak v podobě dnes  již v tradiční cyklotrasy Poodřím. Vybrat si z připravené nabídky cyklotras se rozhodlo 43 cyklistů. Pěší 20 km trasu si z nabídky bohužel nevybral nikdo. Nicméně dlouholetá tradice - Pohádkového lesa přilákala spousty lidí,  a s účastí 647 lidí převýšila všechna očekávání a překonala tak počtem účastníků všechny předchozí ročníky. Tuto krásnou a dlouholetou tradici Fryčovických pochodů se snaží udržet pořád stejná parta nadšenců se svými známými a rodinnými příslušníky, kterým patří mimořádné uznání a poděkování. Poděkování patří mimojité také zaměstnancům MŠ za přípravu perníčků , sponzorům  Beskydu Fryčovice, Hasičské vzájemné pojišťovně a pekařství Boček. 6. června 2011 pořádal oddíl zájezd na Vekou Fatru k 25. výročí  vzpomínky na Vladimíra Kaluse. Na trasu se vyrazilo již tradičně z Blatnice,  celá skupina  stoupala Koňským dolem, až k místu, kde u chodníčku má Láďa Kalus pomníček.  Pokládaly se květiny a účastníci vzpomínali. Po krátkém odpočinku pokračovali ve stoupání na vrchol Ostré 1264 m. Někteří odvážlivci si zpestřili výstup posledním úsekem, který je již zajišťovaný řetězy a průlezem ve vápencové skále a tím pádem zvládli výstup na vrchol Ostré. Krátký čas na výhledy po okolí, společná vrcholová fotografie a bohužel počasí začíná zlobit. Rychle sestupují do sedla pod Ostrou, rychle si oblékají pláštěnky.  V dešti a za pořádné bouřky sestupují účastníci Juriášovou dolinou. Za deštivého počasí a rozbláceným terénem zakrytým spadlým listím, to byl velice namáhavý a nebezpečný sestup. Všech 34 turistů ve zdraví zvládli dlouhý a prudký sestup až do Blatnické doliny, která je krásná ale nekonečně dlouhá. Unavení, ale spokojení, že to vše zvládli, usedali k občerstvení, po kterém odjíždí domů.
 V termínu 9. až 15. června 2011 pořádal oddíl přes cestovní kancelář Eurocykl Herdegen týdenní cykloturistický pobyt u Bodamského Jezera. V loňském roce se jednalo  již o jubilejní desátý týdenní pobyt pro cykloturisty.
Po šestnáctihodinovém nočním přesunu do velice pěkného hotelu v Gottmadingenu, byly pro účastníky po dobu pěti dnů připraveny našim průvodcem Petrem Ballou překrásné vyjížďky do okolí Bodamského jezera. Z městečka Tuttlingen projížděli krásným údolíčkem kolem Dunaje až di Sigmaringenu. Z místa ubytování pak následující den dojeli až k Rýnskému vodopádu. Další den účastníci opět z místa ubytování dojeli k ostrovu květin a motýlů Mainau na Bodamském jezeře. Cykloturisté projeli přes 50 km severního pobřeží z města Lindau až do nádherného historického města Meersburgu. Závěrečná etapa a závěr celého putování končila v Kostnici u památného místa upálení mistra Jana Husa. Účastníci prošli mimo jiné také kolem domu, ve kterém Jan Hus po dobu konsilu bydlel. K tradičním týdenním cyklistickým pobytům patřilo i pohodové večerní posezení s písničkami. Účastníci se vrátili spokojení, projeli a viděli tři státy, které svými hranicemi rozdělují krásné Bodamské jezero.
V termínu svátku Václava již tradičně naší cykloturisté projíždí vinařskými stezkami Jižní Moravy. Pěkné ubytování a hlavně nádherné počasí, za kterého v lužních lesích rozkvetly kaštany, provázelo účastníky celé tři dny. Nádherné počasí se snaží cykloturisté využít a zvládnout co nejvíce najetých km. Čas neúprosně posunul zastávku na oběd málem až na čas večeře. Vše co se naplánovalo, se zvládlo. Tři defekty na 33 spokojených účastníků to nebylo tak špatné konstatování.
Na 5. listopad bylo naplánované zamykání cyklostezek, využilo se zkušeností dvoučlenné úspěšné expedice a sedm cyklistů se vydalo k prameni Ondřejnice na Ondřejník. Na první listopadovou sobotu bylo počasí velice pěkné a vyjížďka se všem účastníkům líbila.
Počasí oddílu v loňském roce přálo, mimo jedné zrušené akce oddíl zvládl vše, co si naplánoval. Byli u pramene Ondřejnice i u jejího soutoku s Odrou, u jednoho jezera navštívili tři sousedící státy.
 
5.Badminton
 
Oddíl badmintonu byl založen 23.11.2008 jako nejmladší z oddílů, patřící pod TJ Sokol Fryčovice. Během fungování oddílu se podařilo získat stabilní členskou základnu. Ta v tuto chvíli čítá 38 hráčů. Hráči se scházejí každou neděli od 17 do 21 hodin v místní tělocvičně. Ta disponuje 4 plnohodnotnými kurty, na kterých se dá hrát jak dvouhra, tak i čtyřhra. V době nedělních tréninků chodí hrát nejen členové oddílu, ale i ostatní se zájmem o tento sport. Nedělní tréninky pokračovaly i v době hlavních školních prázdnin. I v letním období hráči hojně využívali nedělní vyhrazené časy.  V roce 2011 oddíl badmintonu uspořádal 3 turnaje. První turnaj se konal v březnu tohoto roku, další pak 17.11.2011, kdy se konal silně obsazený turnaj jednotlivců. Vítězem se stal pan Pandur. 17.12. se uskutečnil turnaj čtyřher.
 
6.šachy
 
  Oddíl šachu vede tří členný výbor ve složení Petr Bedrunka, Josef Blecha a Jaroslav Kolář.  V sezóně 2010-2011 hrálo družstvo krajskou soutěž. Od počátku byl si oddíl vědom, že ho čeká urputný boj o záchranu. Tomu odpovídaly i výsledky všech zápasů. Z celkem 11 zápasů se podařilo zvítězit pouze ve 3 utkáních, což znamenalo konečný zisk 9 bodů. Vzhledem k velké vyrovnanosti soutěže toto stačilo pouze na 11. místo, které znamenalo sestup do okresního přeboru. Z jednotlivců dosáhl nejlepších výsledků Josef Blecha, který získal 5 bodů z 10 zápasů, tj. 50% úspěšnost. Procentní úspěšnost ostatních hráčů již byla pod 50%.  
  V nově rozehraném okresním přeboru byla odehrána první 4 kola. S jedinou porážkou je družstvo aktuálně na 2. místě se ztrátou 1 bodu na první místo. Cílem v dalších zápasech bude hrát s takým nasazením, aby družstvo bojovalo o postup do KP až do posledního kola.
  Kromě toho se někteří členové oddílu zúčastnili v  minulém roce i 2 kandidátských turnajů ve FM a Ostravě. Několika úspěchů zaznamenal Josef Blecha účastí na několika bleskových turnajích.
Bohužel se zatím nedaří rozšířit členskou základnu z řad žáků základní školy. Náborové turnaje, které oddíl uspořádal, se nesetkaly s velkou účastí. Mládež dává přednost spíše počítačovým hrám, případně hraní šachů přes internet. Po zjištění, že zvyšování výkonnosti je běh na dlouhou trať a musí být podložena i studiem teorie, zájem upadá. Přesto chce oddíl i v budoucnu nadále pokračovat s pořádáním minimálně 1 turnaje ročně pro žáky místní školy.
 
  Tak to bylo hodnocení oddílů za rok 2011. Co nás čeká v roce 2012, v roce 100 let naší tělovýchovné jednoty, v roce, kdy naše tělocvična oslavuje 40 let od otevření, pohádkový les oslaví čtvrtstoletí pořádání. Před výborem jednoty stojí nelehké úkoly, připravit důstojné oslavy 100 let založení sokola, připravit 54.šibřinky, to vše bude potřebovat pomocnou ruku všech aktivních členů jednoty. Opět se ceny energii od počátku letošního roku šplhají vzhůru, a tak se musíme naučit šetřit, hlídat si náš majetek, aby sloužil i pro další generace ke sportovnímu a kulturnímu vyžití obyvatel Fryčovic. Pro letošní rok stejně jako v předešlých letech bude patřit jako jeden z hlavních úkolů zabezpečit dostatek finančních prostředků na pokrytí údržby tělovýchovných zařízení, činnosti jednotlivých oddílů a odborů. Samozřejmě že pro každý oddíl či odbor bude přínosem pokrytí části svých nákladů na činnost vlastní hospodářskou činností nebo formou získávání sponzorů. Výbor TJ Sokol děkuje představitelům obce Fryčovice za podporu sportu ve Fryčovicích. Na závěr bych chtěl poděkovat všem cvičitelům, trenérům, hráčům, příznivcům a členům výborů oddílu za práci v loňském roce a všem sponzorům, že podporují sport ve Fryčovicích. A na úplný závěr všem přeji nového roku 2012 všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů.
 
Děkuji Vám za pozornost!