2022

Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Fryčovice za rok 2021

Rok 2021 byl stejně jako předešlý rok 2020 postižen různými vládními nařízeními a nouzovými stavy. Také došlo k posunutí termínu valné hromady, která měla hodnotit činnost za rok 2020 na říjen 2021. Dne 8. října 2021 se konala řádná valná hromada TJ Sokol, na které byl zvolen nový 13členný výbor a tříčlenný kontrolní výbor. Ve 13členném výboru má zastoupení všech pět oddílů. Činnost výboru TJ jak jsem již zmínil v úvodu byla silně omezena. Od počátku roku se výbor z důvodů pokračování nouzového stavu nemohl scházel, ale veškerou nutnou administrativu vyřizoval online. Až s ukončením nouzového stavu 6.dubna 2021 došlo k pozvolnému rozvolnění vládních nařízení, a tak od května se začal výbor scházet ve svých pravidelných čtrnáctidenních cyklech.  Po prázdninách se zdálo, že je korona virus na ústupu, ale skutečnost byla zase jiná. Další vlna COVID-19 nastoupila zase v říjnu, a tak všichni byli rádi, že se podzimní soutěže stačily odehrát. V listopadu zase vláda vyhlásila nouzový stav, ale ten už neměl parametry nouzového stavu z roku 2020. Sportování ve vnitřních prostorách bylo částečně omezeno podmínkou očkování nebo proděláním choroby COVID-19. Naštěstí nouzový stav skončil 25.prosince 2021 a konání valných hromad je jen částečně omezeno. Proto také jsme se vrátili k zažitému lednovému termínu hodnotící valné hromady TJ.

Pravidelně na každé výborové schůzi se probíraly hospodářské úkoly. Kromě hospodářských úkolů se na výborových schůzích řešil výběr členských příspěvků, evidence členské základny a ke konci roku se rozhodovalo, jak naložit s pořádáním tradičních šibřinek vzhledem k platným vládním nařízením. Počátkem ledna na své první schůzi výbor rozhodl o tom, že se šibřinky v tradičním únorovém termínu zatím neuskuteční. Zda se uskuteční v pozdějším termínu nebo se vůbec neuskuteční záleží na tom, jak se bude vyvíjet další vlna COVIDU-19 s mutací omikron. Ke konci roku nás postihla energetická krize. Naše jednota sice nebyla postižena ztrátou dodavatele, ale smlouva s dodavatelem elektřiny a plynu s koncem roku skončila. Naštěstí se nám podařilo uzavřít relativně dobré smlouvy na dodávky elektřiny a plynu s novým dodavatelem.

            Nezanedbatelnou součástí hodnocení práce naší TJ je i řádné vedení členské evidence –                 tzv. matriky. Zde jsou stavy ke dni 31.12.2021. Celkem měla naše jednota 308 členů. V jednotlivých oddílech je situace následující: oddíl kopané 103, oddíl rekreačních sportů 98, oddíl odbíjené 37, oddíl badmintonu také 37 a Klub turistů 33 členů.  Podíl mládeže do 23 let v naší TJ je 39,6 %.  

Z hospodářských nebo také investičních akcí, kterou se podařilo na podzim zahájit byla dlouho odkládaná rekonstrukce šaten v sokolovně. Napomohla k tomuto nepřímo živelná pohroma ve formě vytopení suterénu sokolovny spodní a povrchovou vodou po silné průtrži mračen spojenou s ucpáním dešťové kanalizace u terasy a také havárie přítoku vody na služebním WC v sokolovně. Tady se vůbec neosvědčilo obložení stěn, které v tomto případě bránilo vysoušení zavlhlých stěn. Od září loňského roku průběžně probíhá rekonstrukce šaten. Při rekonstrukci došlo ke změně šatny A družstva oddílu kopané, které se přesunuje do nových a větších prostor. Do nových opravených šaten byla již zabudována nová klimatizace. Postupně došlo k sanaci staré podlahy v bývalé šatně A družstva. V nové opravené šatně a skladu byly vyměněny dveře a v posledních dnech dojde v těchto prostorách i na výměnu oken. Myslím si, že sokolovna si tuto rekonstrukci po 60 letech provozu i zaslouží. Tady je zapotřebí poděkovat firmě Jaroslava Štrose za stavební práce, Gerhardu Harazimovi za úpravu topení, firmě Air Klimont za instalaci VZT a firmě PVC Okna za dodávku dveří a oken. Z dalších hospodářsko-údržbářských pracích se v loňském roce provedlo dokončení rekonstrukce sálu restaurace v sokolovně zabudováním rohové skříně, v místnosti pulkárny vyrostla stěnová skříň, která umožnila uskladnění dresů a jiných materiálů oddílu kopané, který dosud skladoval v nevyhovujících prostorách v suterénu sokolovny. Vytvořily se tím i podmínky pro uskladnění dalšího materiálu, jako jsou sklenice, kelímky a drobné nářadí na jednom místě a uvolnily se tím další prostory a možnosti pro novou a přehlednou organizaci skladování náčiní a pomůcek ostatních oddílů. U spodní chaty na pergole se instalovala průhledná ochranná fólie jako ochrana před nepříznivým počasím, do restaurace se zakoupila chladicí skříň pro zlepšení komfortu. Na sklonku roku se z poskytnutých dotací zakoupilo nové moderní cvičební nářadí jako např. nafukovací žíněnka airtrack nebo balanční podložky. Na fotbalové hřiště se pořídily nové branky, které budou plně vyhovovat podmínkám pořádání mistrovských soutěží.

 

A teď v další části zprávy budu hodnotit jednotlivé oddíly.

 

Oddíl Kopané

 

Oddíl řídí 11členný výbor. Oddíl sdružuje týmy přípravek, žáků, dorostu, mužů a veteránů. Jak jsem již v úvodu zmínil, začátek roku 2021 byl i pro oddíl ve znamení omezení a restrikcí. Květen byl konečně měsícem, kdy se situace začala uvolňovat a hráči a realizační týmy začaly pomalu fungovat. V tomto období proběhly takové akce jako např. turnaj veteránů nebo účast družstva mužů na turnaji BUSTAN cup. Od července se pak začala příprava družstev na podzimní sezónu. V srpnu oddíl pořádal tradiční předpouťovou zábavu.

Od srpnového pouťového termínu se postupně rozběhly mistrovské soutěže všech věkových kategorií. Držstva přípravek řídily týmy trenérů Jakuba Lanče, Daniel Galásek a Adam Cibík. V této kategorii došlo k nárůstu počtu hráčů i s podporou většího zájmu rodičů. Žáci jsou rozděleni do kategorie mladších a starších a hrají společně s chlapci TJ Sokol Palkovice. Tato spolupráce úspěšně funguje již třetím rokem, a především díky trenérům bratrům René a Michala Galáskových s podporou vedoucího družstva Tomáše Strnadla. U dorostenců zůstal realizační tým stejný jako v roce 2020, tj. tandem Dalibor Mašlonka a Dáša Nevludová spolu začal již 9 sezónu. Také v této kategorii spolupracuje oddíl s Palkovicemi a nově i s Metylovicemi. Týmu se v podzimní části dařilo a pozice okolo 4 místa v tabulce je nad očekávání. Družstvo mužů pod vedením trenérů Richarda Štrose a Filipa Kadlčáka s vedoucím družstva Tomášem Lančou měli od podzimní části smělé očekávání, realita však byla jiná. Zranění a odchody hráčů tým oslabily a družstvo hrálo na podzim většinou s minimem náhradníků stalem, kdo přišel, ten tak hrál. Nakonec doplněním družstva o Adama Šponiara a bratry Chalachanovy a s výpomocí hráčů z dorostu se podařilo podzimní část důstojně odehrát. Pevně věříme že přes zimní měsíce se podaří družstvo vhodně doplnit a zkonsolidovat. Tým veteránů stojí a padá s jeho vedoucím Michalem Žídkem. Chlapi hrají přátelská utkání s mužstvy z okolních jednot a většinou s takovým zaujetím, ža by jim to hráči z mladších týmů mohli závidět.

 

Oddíl rekreačních sportů

Sportování v první polovině roku bylo silně ovlivněno vládními opatřeními k zamezení šíření koronaviru. Z tohoto důvodu se v roce 2021 nekonaly také tradiční šibřinky. Od poloviny května se začaly tato opatření pomalu uvolňovat, a tak od poloviny června se mohlo začít sportovat opět v běžném režimu. Přesto se ale začalo se sportováním s koncem prázdnin podle pravidelného rozvrhu. V roce 2021 se podařilo zajistit doplnění cvičebního nářadí o airtrack, bossy nebo novou zvukovou aparaturou. V říjnu 2021 se situace ohledně nákazy COVID-19 začala zase pomalu zhoršovat, a tak se začalo sportování v uzavřených prostorách opět omezovat vládními opatřeními. Sice nebylo sportování potlačeno jako na konci roku 2020, ale omezení z hlediska očkování vedly k omezení některých cvičení. Doufáme, že v následujícím roce 2022 se situace zlepší a cvičení bude opět probíhat tak, jak v minulosti. Otázka pokračování šibřinek v roce 2022 je také nejistá, protože stále platí omezení pro hromadné akce v uzavřených prostorách. V roce 2022 slaví naše TJ Sokol 110 let od svého založení. Uvidíme, jak bude vypadat situace v létě, abychom toto výročí důstojně oslavili. Také naše tělocvična slaví své kulatiny – 50 let od jejího slavnostního otevření. Z hlediska členské základy má oddíl rekreačních sportu k 31. 12. 2021 98 členů. Členové oddílu jsou organizováni v několika druzích cvičení nebo sportů. Tady je jich výčet. Pondělní cvičení žen pod vedením Jany Volné navštěvuje cca 10 žen. Úterní cvičení žen pod vedením cvičitelek, Renáty Petrášové a Věry Dětské navštěvuje také cca 10 žen. Pondělního cvičení mládeže – školičky pod vedením Simony Londinové navštěvuje cca 20 dětí. Středečního cvičení rodičů s dětmi pod vedením Jarmily Konvičkové navštěvuje cca 10 dětí. Čtvrteční hodiny nohejbalu pod vedením Petra Žídka navštěvuje cca 6 hráčů. Úterní hodiny florbalu pod vedením Jana Górného navštěvuje průměrně 12 hráčů. Pátečního cvičení žaček pod vedením cvičitelek Věry Dětské a Lucie Zátopkové navštěvuje kolem 25 dětí. Pátečního cvičení žáků pod vedením Tomáše Strnadla navštěvuje cca 10 dětí. Pátečních večerních hodin využívá k míčovým sportům pod vedením Jana Guráše průměrně 15 hráčů.

 

Oddíl badmintonu

Oddíl badmintonu měl v loňském roce 37 platících členů, tzn. Že oproti roku 2020 se snížil počet členů o 2. Do TJ Sokol Fryčovice jsme tak přispěli částkou 22 800,- Kč na členských příspěvcích. V roce 2021 byla také činnost poznamenána situací kolem covidu, hrálo se podstatně méně a oddíl z tohoto důvodu neuspořádal žádný turnaj. Oddíl se kromě sportovní činnosti opět podílel na zdárném průběhu tradičního pohádkového lesa. Všichni věříme, že rok 2022 už bude podstatně lepší a že se budou členové oddílu opět setkávat častěji a ve větším počtu.

 

Volejbal

Začátek roku situace oddílu neumožnila zahájit sezónu jako jiné roky. Sportování se rozeběhlo až na přelomu jara a léta. Pravidelně se tak scházeli každý týden v tělocvičně a přes léto i na venkovních kurtech. V oddíle i za podpory vedení ZŠ Fryčovice funguje volejbalová přípravka. Velký dík patří především zástupci ředitele ZŠ Jirkovi Šeflovi , který podpořil marketingový nábor dětí a také dokázal oslovit ty talentově nadané hráče. Rodí se tak nové družstvo mladších žáků, které by mohlo v příštím roce startovat v OVS trojic. Velkým příslibem jsou také benjamínci družstva Anička Pultarová a Tobík Varkoček. Družstvo žáků z důvodu trvání pandemických opatření jarní soutěže nehráli a ani netrénovali. V létě v posledním prázdninovém týdnu se uskutečnil 4. volejbalový kemp. Přihlásilo se celkem 9 dětí a náplň jednotlivých dnů byla nejen pro zlepšení herních volejbalových činností, ale také bylo doplněno i o jiné aktivity, které pro účastníky připravili František Kopecký a Jaromír Pinkava. Závěrečného pátečního tréninku kempu se zúčastnili také někteří rodičové nebo příbuzní mladých volejbalistů, kteří společně vytvořili přátelskou atmosféru při hře pod vysokou sítí. V podzimní části soutěže se družstvo starších žáků přihlásilo do okresní soutěže smíšených čtverek v sestavě Zuzka Rošíková, Kristýna Dzubová, Matěj Filipec a Mikuláš Konvička, kde nakonec obsadili nepostupové 5. místo. V listopadu okresní volejbalový svaz přidělili poprvé organizaci turnaje našemu oddílu. Bohužel z důvodu karantény přijelo na turnaj pouze jedno družstvo KV Kopřivnice. Výsledkem 1:2 naše družstvo s Kopřivnicí prohrálo, ale v dalších již přátelských setech výsledek otočili. Dalšího turnaje v prosinci se naše družstvo z důvodu karantény nezúčastnilo. Družstvo žen se opět přihlásilo do velmi kvalitní okresní volejbalové soutěže hrané v Ostravě. Družstvo žen v podzimní části stačilo odehrát 4 soutěžní zápasy, dvě doma a dvě venku s jedním vítězství. Od 22.11.2021 platí pro zápasy volejbalového svazu přísné podmínky, hlavně v oblasti očkování. Bohužel většina družstev okresní soutěže tyto pravidla nesplňuje, takže soutěž se do konce roku odehrála v omezené míře.

S ostatních záležitostech se oddíl řádně staral o volejbalové kurty. Nově se u beach volejbalového kurtu instaloval koberec, který přispěl k lepšímu komfortu při výstupu z hřiště.  V poslední době obsazenost  beach volejbalového kurtu i díky příkladu dobře obsazovaného turnaje v dolní oblasti v Ostravě vzrostla. Proto se oddíl bude v roce 2022 snažit zřídit rezervační systém obsazování beach volejbalového kurtu. V srpnu se podařilo zorganizovat druhý ročník smíšených dvojic, kterého se zúčastnilo 6 týmů.

 

Klub turistů

Činnost oddílu řídil od počátku roku do valné hromady v srpnu 2021 5členný výbor, který se snažil podle situace, kterou silně ovlivňoval nouzový stav připravovat akce nejen pro členy oddílu, ale i pro další příznivce turistiky. Na valné hromadě 27.8.2021 byl zvolen nový 6členný výbor. Na nový rok v termínu tradičního novoročního přechodu Palkovických hůrek jsme tuto akci pojali jako individuální výstup. Přesto se tohoto 47.ročníku zúčastnilo u taboráku na Kubánkově cca 40 účastníků z Fryčovic. Jak to situace z důvodů vládních nařízení dovolila, pustil se oddíl do organizace tradičních fryčovických pochodů. Nakonec se situace zlepšila tak, že 19.června jsme mohli tuto akci pořádat. Počasí v tento termín ukázalo vlídnou tvář a teplého skoro letního počasí využilo celkem 707 účastníků, z toho 694 na pohádkovém lese a 13 cyklistů, kteří vesměs absolvovali 50 km okruh kolem obce. I přes složitou dobu se oddílu nakonec podařilo uspořádat tradiční týdenní pobyt na kolech v termínu 24. -31.7.2021, tentokrát v oblasti Novohradských hor a Třeboňska. Této akce se zúčastnilo celkem 33 turistů. Účastníci během týdne najeli cca 300 km a během toho poznali krásy této oblasti. V termínu 1.-3.10.2021 oddíl uspořádal po roční odmlce putování na kolech kolem vinných stezek na Jižní Moravě, kterého se zúčastnilo 21 cyklistů. 17.102021 oddíl ještě stačil uspořádat výlet na Ondřejník, kterého se zúčastnilo 15 pěších turistů a tři na kolech. Další akce již byly utlumeny už chladným podzimním počasím a také i postupným zpřísňovaným vládním nařízením, které vyústilo vyhlášením nouzového stavu.

 

Tak to bylo hodnocení činnosti oddílů za rok 2021. Všichni určitě čekáme, až virus už konečně zmizí a my už nebudeme muset omezovat sportovní činnost.  Všichni jsou už z této situace unaveni. V letošním roce bude opět před výborem TJ stát úkol, jak zabezpečit dostatek finančních prostředků na pokrytí údržby tělovýchovných zařízení, činnosti jednotlivých oddílů. Samozřejmě že pro každý oddíl či odbor bude přínosem pokrytí části svých nákladů na činnost vlastní hospodářskou činností nebo formou získávání sponzorů.  TJ vynakládá ročně vysoké částky na údržbu a provoz zařízení, v poslední době se začaly množit případy poškozování majetku, a to hlavně ve venkovním areálu. Proto apelujeme na všechny členy oddílů TJ, aby pěstovali u svých aktivních členů či příznivců šetrné zacházení se svěřeným majetkem a šetření všech používaných energií a hlídali poškozovaní majetku TJ.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, hráčům, trenérům, cvičitelům a příznivcům, za dobrou reprezentaci naší TJ v roce 2021. Poděkoval bych jménem výboru TJ všem sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na naši činnost. Hlavní dík patří Obecnímu úřadu ve Fryčovicích a členům Zastupitelstva obce za podporu tělovýchovy a sportu v obci. Základní škole za dobrou spolupráci a podporu s prací s mládeží. Nakonec děkuji všem členům výboru TJ za odvedenou práci v prvních měsících funkčního období.

                                             

Děkuji Vám za pozornost.

Usnesení VH TJ Sokol Fryčovice konané 21. 1. 2022
Výroční valná hromada bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti TJ od minulé valné hromady
2. Zprávu pokladníka TJ
 
Výroční valná hromada schvaluje:
  1. Zprávu revizní komise
  2. Změnu ve výši členských příspěvků takto:
•      členové oddílu kopané pro všechny věkové kategorie 1000 Kč/rok
•      členové oddílu kopané ve věkové kategorii do 18 let 800 Kč/rok
•      členové oddílu odbíjené a badmintonu ve věkové kategorii 18–59 let 900 Kč/rok
•      členové oddílu odbíjené a badmintonu ve věkové kategorii do 18 let 500 Kč/rok
•      členové oddílu rekreačních sportů ve věkové kategorii 18–59 let 800 Kč/rok
•      členové oddílu rekreačních sportů ve věkové kategorii do 18 let 500 Kč/rok
•      členové oddílu Klubu turistů ve věkové kategorii do 59 let 400 Kč/rok
•      členové TJ Sokol v oddílech kopané, odbíjené a badmintonu nad 60 let 500Kč/rok
•      členové TJ Sokol ve všech oddílech neaktivní 300 Kč/rok
•      Pro nečleny TJ Sokol cenu za jednu cvičební jednotku (cvičební hodina, trénink, zápas) 70 Kč.
V případě souběhu členství ve více oddílech platí člen vždy jeden, a to nejvyšší příspěvek.
U věkové kategorie do 18 let je možno příspěvek rozdělit na pololetní příspěvek (polovina ročního příspěvku).
Termín výběru členských příspěvků je 30. 6. kalendářního roku a dokončení výběru členských příspěvků je                              pro všechny oddíly povinné do 30. 11. kalendářního roku.
  1. Volbu pokladníka TJ Ing. Petra Vanducha na období do termínu valné hromady TJ v roce 2023.
 
Výroční valná hromada ukládá:
1. Všem vedoucím oddílům TJ podílet se na akcích, pořádaných TJ nebo jednotlivými oddíly.
2. Všem trenérům, cvičitelům a předsedům oddílů věnovat zvýšenou pozornost péči o mládež.
3. Všem členům TJ, vedoucím oddílů, dbát na hospodárnost provozu všech zařízení TJ.
4. Všem vedoucím oddílům, předložit nejpozději do 31. 1. 2022 rozpočet hospodaření oddílů a plán práce na rok 2022.
 
Fryčovice 21. 1. 2022
předseda návrhové komise: Dalibor Hrabec, členové: Sadílek Tomáš a Nevlud Miroslav