2015

Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Fryčovice za rok 2014

 

Vážení přátelé sportu, vážení hosté,

 

                po roce opět zde v sokolovně bilancujeme činnost TJ Sokol Fryčovice za uplynulý rok 2014.  Rok 2014 byl druhým a zároveň posledním rokem funkčního období výboru TJ, který byl zvolen na valné hromadě v lednu 2013. Výbor se skládal ze zástupců pěti oddílů, které působí v naší TJ. Výbor TJ se pravidelně scházel ve dvoutýdenních cyklech, které přerušily v roce pouze letní a zimní prázdniny.  Na výborové schůze pravidelně docházel zástupce revizní komise.  Účast členů výboru byla za rok 2014 v průměru 66 %. Výbor se skládal z předsedy TJ,  dvou místopředsedů,  jednatele, hospodáře, pokladníka a ostatních členů výboru. Pravidelně se na každé výborové schůzi se probíraly hospodářské úkoly. Na kalendářní rok byl vypracován plán a obsah výborových schůzí. Kromě již zmíněných hospodářských úkolů dvakrát do roka zástupci oddílů podávali zprávu o činnosti, projednávala se matrika TJ a ke konci roku se začínala řešit příprava šibřinek a příprava valné hromady TJ. Naše TJ je zastoupena v okresním výkonném výboru ČSTV ve Frýdku-Místku v osobě pana Dalibora Hrabce.

                Součástí hodnocení práce naší TJ je i řádné vedení členské evidence - matriky. Celkem k 31.12.2014 má naše TJ  302 členů. V jednotlivých oddílech je situace následující: oddíl kopané 140, oddíl rekreačních sportů 94, oddíl odbíjené 25, oddíl badmintonu 30, Klub turistů 20 a ostatní nezařazení 5 členů. Z celkového počtu je celkem 131 mužů, 70 žen a 101 mládeže do 18 let. I přesto, že k 31.12.2013 ukončil činnost oddíl šachu, tak je stav proti stavu na konci roku 2013 pouze o dva nižší. Největší nárůst členů zaznamenaly oddíly badmintonu a rekreačních sportů. Potěšující je stoupající podíl mládeže, kde se meziročně stav zvedl ze 68 na již dříve zmíněných 101.  

Dříve, než začnu hodnotit činnost jednotlivých oddílů, musím se zmínit o nejvýznamnější společné akci naší TJ, která již 60 let patří nesmazatelně do historie TJ, ale i naší obce – fryčovické šibřinky. Ty loňské byly v pořadí již 56. a jejich program se nesl pod názvem „Z pohádky do pohádky“. Šibřinky proběhly v již  tradičních termínech na konci února ve formě čtyř večerů. Poděkování patří všem sponzorům, pořadatelům, technickým pracovníkům, ale hlavně stovce účinkujících, kteří opět v loňském roce vytvořili silný, spolupracující a kamarádský kolektiv. V tomto duchu se připravují letošní, v pořadí 57. Šibřinky s programem pod názvem „Staré pověsti fryčovské“. Z hospodářských nebo investičních akcí, které se provedly v roce 2014, bych jmenoval: opravu oplocení areálu ze strany od Mičaníků, položení zámkové dlažby a zkulturnění průchodu na hřiště, novou přípojku vody z nového vodovodního řádu pro celý areál, montáž vodoměrů pro přesné měření odběru teplé a studené vody v tělocvičně a v sokolovně a montáž nové regulace plynového topení. Nesmím zapomenout, že v polovině roku 2014 se skončil po 15-leté spolupráci nájemce zdejší restaurace paní Konvičková Pavla. Chtěl bych ji jménem výboru TJ za tuto dlouhodobou spolupráci poděkovat. Od poloviny roku pokračuje v provozování restauračního provozu sokolovny nový nájemce – Jiří Vrtný.   

  

Teď v další části  zprávy o činnosti je na řadě hodnocení jednotlivých oddílů.

 

  1. Oddíl kopané

 

Po změně svazového vedení, kdy oddíl kopané je nově řízen FAČR (fotbalová asociace ČR), oddíl bojoval s novou administrativou. V oddíle působí několik družstev od mládežnických po dospělou kategorii.  V nejmladší kategorii – v přípravkách, jsou hráči rozdělení ještě na mladší a starší přípravku. Začátek jarní části byla zpestřena zápasy v zimní lize. V této soutěži skončily naše družstva přípravek v semifinále. Od jara opět obě družstva bojují každoročně v tzv. „brušperské lize“ s bilancí: starší přípravka 6 výher a 5 proher, mladší šest výher a jedna prohra. V květnu se přípravka zúčastnila kvalitně obsazeného turnaje v Kozlovicích, kde obsadila třetí místo. V červnovém finálovém turnaji SMOPO po skvělých výkonech obsadily obě naše družstva přípravek první místa. Tradičně pořádaný turnaj přípravek memoriál Miloše Kubláka byl z termínových důvodů přesunut na zář a v něm starší přípravka obsadila druhé místo a mladší sice poslední, ale zase nabyli nových zkušeností. Po letní přestávce se do oddílu vrátil jako trenér mladší přípravky bývalý hráč oddílu Roman Konečný. Od podzimu opět obě přípravky pokračují v „brušperské lize“. Vzhledem k vysokému počtu chlapců ročníku narození 2008 se oddíl rozhodl přihlásit do zimní ligy i tzv. „předpřípravku“. V daných kategoriích však výsledky nejsou ani tak rozhodující, důležité je naopak zájem o hru a radost z každé vstřelené branky.

V kategorii mladších žáků pokračovalo postupné začleňování hráčů z přípravky do kádrů. Negativem takto omlazeného kádru je fyzické zaostávání proti starším a vyspělejším soupeřům. Po podzimu je družstvo mladších žáků v krajském přeboru na 13.místě se ziskem pouhých tří bodů. Pozitivem je naopak účast v přípravě a na trénincích až 12 hráčů z Fryčovic. Za to u starších žáků je situace naprosto opačná. Po vítězství v krajské soutěži v roce 2013 bojovali starší žáci v krajském přeboru po odchodu několika hráčů do dorostenecké kategorie jen za pomocí spolupráce s MFK F-M, TJ Sokola Hukvaldy a TJ Kateřinice. A nakonec se spolupráce se vyplatila – krajský přebor se v kategorii starších žáků podařilo udržet.  Ihned po skončení jarní sezóny vyvstal další problém s touto věkovou kategorií, kterou neřeší jen náš oddíl, ale i další oddíly v okolních obcích. Usilovným jednáním z TJ Palkovice se podařilo sestavit pro podzimní část obě kategorie žáků a tím pádem přihlásit obě družstva do krajského přeboru.  Po podzimu patří družstvu starších žáků pěkné 7 místo.

U staršího dorostu, pokračovala dobrá spolupráce s TJ Sokol Hukvaldy a již druhou sezónu hrají jako společné družstvo pod hlavičkou TJ SOKOL Fryčovice krajskou soutěž, sk. „B“.  Na konci jarní části družstvo obsadilo pod vedením trenérů Dalibora Mašlonky a Tomáše Sasína z Hukvald konečné 10. místo a udrželi krajskou soutěž. Podzimní část zahájilo pod stejným vedením družstvo starších dorostenců, doplněné o nově příchozí bývalé starší žáky, kteří zaplnili mezery po odchozích do vyšší věkové kategorie. Na podzim opět pokračuje osvědčená spolupráce s TJ Sokol Hukvaldy a společné družstvo patří k věkově nejmladším v soutěži. Sice začátek soutěže nebyl optimální, ale časem se hra dorostenců stabilizovala, a s ní přišly i první body do tabulky. Po podzimu nakonec družstvo skončilo na 11.místě ze 14 týmů. Pozitivem je vysoká účast na trénincích a možnost nově trénovat na novém hřišti s umělým povrchem za školou ve Fryčovicích.

Družstvo mužů jarní část bojovalo o body v I.B třídě „skupině „C“, kde nakonec obsadilo konečné 2.místo. Letní přípravu družstvo mužů začalo s překvapivým počtem 22 hráčů. Z dorostenecké kategorie přišli dva hráči. Ostatní dorostenci, kteří měli přejít do vyšší věkové kategorie, se do přípravy nezapojili. Pro sezónu 2014/2015 bylo družstvo mužů z nařízení krajského vedení přeřazeno do skupiny „B“. Tato skupina slibovala menší dojezdové vzdálenosti, ale i kvalitnější trávníky. Podzimní sezóna byla poznamenaná řadou zranění a nemocemi hráčů a tak řadu zápasů chybějící kádr doplňovali dorostenci. Tento stav se odrazil v nevyrovnaných výkonech a ve spojení s malou tréninkovou účastí, která činila v průměru 7 hráčů, je výsledkem umístění na třetím místě od konce tabulky po podzimu. Tady jsou výsledky hluboko pod očekávání.

Závěrem k oddílu kopané. V roce 2014 se podařilo uspořádat fotbalový ples a předpouťovou zábavu. Podařilo se udržet všechny soutěže ve všech věkových kategoriích, zvládl se přechod z ČMFS na FAČR, nově se navázala úspěšná spolupráce s TJ Palkovice v žákovské kategorii. Bohužel finance se rok od roku obtížně shánějí a oddílu chybí větší sponzor. Obsazení trenéry a doplňování hráčských kádrů je neustálý každoroční problém, který je i napříč jiným oddíly. V roce 2015 oslaví oddíl 80 let od svého založení.

 

  1. Oddíl rekreačních sportů (RS)

 

Oddíl se hlavně stará o zabezpečení cvičení od mládeže až po dospělé složky. O to se stará celkem 7 cvičitelů. Oddíl každoročně zastřešuje nácvik programu na tradičních fryčovických šibřinkách. K tomuto nácviku se první dva měsíce na počátku roku přizpůsobuje rozvrh cvičení v tělocvičně a od února se postupně přidává i stavba pódia a následně výzdoba tělocvičny a sokolovny. Oddíl RS v loňském roce uspořádal z důvodu využití sálu před šibřinkami jednu taneční diskotéku. Situace v jednotlivých věkových kategoriích je následující. Pondělní cvičení žen s míči navštěvuje cirka 24 žen, úterního cvičení pro ženy cirka 8 žen, ve středu je hojně navštěvováno cvičení rodičů a děti v počtu v průměru na cvičení 25 dětí, ve středu v podvečer je tělocvična zadána až šesti hráčům nohejbalu. V pátek nejprve odpoledne začíná cvičení žaček, kterých je cirka 12, poté následuje pro žáky nově zajištěné cvičení na podporu pohybových aktivit, které navštěvuje cirka 20 chlapců a toto cvičení společně zajišťuje oddíl RS s oddílem kopané. V pátek podvečer nejprve následuje aerobic pro dorostenky a ženy, které navštěvuje cirka 8 účastnic a páteční večer uzavírají dorostenci a muži při míčových hrách, do kterých přichází v průměru 10 příznivců.

 

  1. Oddíl odbíjené

 

Každoročně počátkem roku oddíl pořádá novoroční turnaj ve volejbalu mužů v tělocvičně, ve kterém družstvo mužů obsadilo 2.místo. Družstvo žen jako jediné hraje pravidelnou soutěž pod vedením trenéra Ivana Capa. Jarní část skončilo družstvo na pěkném třetím místě a na podzim si umístění ještě o dvě příčky vylepšilo a vedou tabulku. Bohužel z důvodu nezájmu okolních oddílů se nepodařilo zajistit tradiční memoriál Ládi Kaluse. Naopak se podařilo družstvu mužů v kategorii „superveteránů“, tj. věk nad 50 let, účastnit se turnaje tří zemí – ČR, Slovenska a Polska. Jeden z turnajů pod hlavičkou SMOPO uspořádal oddíl ve Fryčovicích a účastnily se jej družstva z polských Gliwic, slovenské Zubrohlavy, a z ČR družstva z Brušperka, Ropice a z Fryčovic. Od září se oddílu pod vedením Ing. Františka Kopeckého a Jaromíra Pinkavy podařilo ve spolupráci se ZŠ Fryčovice rozběhnout hodiny volejbalu mládeže.

 

  1. Klub turistů

 

Činnost oddílu řídil 4 členný výbor, který připravoval akce pro členy oddílu, ale i pro další příznivce turistiky z Fryčovic a širokého okolí. Rok 2014 začal pro oddíl jubilejním 40. Novoročním přechodem Palkovických hůrek, kterého se zúčastnilo 27 příznivců turistiky. 10 km trasu doprovázelo na tuto dobu krásné skoro jarní počasí, a účastnici využili tento den k oddychu od vánočního a silvestrovského veselí a setkali se na Kubánkově s příznivci turistiky z okolí Palkovických hůrek. K této příležitosti byly zájemcům na vrcholku u vatry vydávány pamětní listy s jubilejním razítkem. Po mírné zimě, která panovala v roce 2014, začala turistická část již 12.dubna odemčením cyklostezek, kde se společně symbolického odemčení účastnilo 7 cyklistů, kteří absolvovali 40 km trasu Poodřím. Počátkem května tři cykloturisté projeli nové trasy kolem Odry v okolí Studénky. 17.května měly být pořádány tradiční fryčovické pochody, ale z důvodu deštivého počasí a chladu byly přeloženy o týden později. Přeloženému termínu přálo počasí, které bylo na tuto dobu nebývalé teplé. A výčet akce: 48.ročníku fryčovických pochodů se zúčastnilo celkem 631 účastníků. Z toho na 10 km pochodu „pohádkový les“ 598, na cyklo 30 km 15 cyklistů, cyklo 40 km 23 cyklistů a konečně cyklo 50 km – 5 cyklistů. Celkem pro cykloturistity bylo připraveno 8 cyklotras v již zmíněných délkách. 21.června byl uspořádán pro skalní příznivce turistiky výšlap na Králický Sněžník. Tohoto výšlapu se zúčastnilo 11 turistů. Hlavní turistickou akcí roku 2014 bylo uspořádání týdenní cykloturistiky do oblasti Českého Švýcarska v termínu od 19 do 26.července 2014. Akce se zúčastnilo celkem 20 příznivců kol i pěší turistiky, pro které bylo v okolí Jetřichovic připraveny okruhy podle vlastního výběru. Počasí bylo proměnlivé, ale teplé. Nakonec si každý vybral podle svého gusta a společně nebo po skupinkách navštívili Panskou skálu u Kamenického Šenova, Jetřichovické vyhlídky, hrad Falkenštejn, navštívili tajemný pohádkový Dolský mlýn, na lodičkách projeli soutěsky řeky Kamenice, Hřensko, Pravčickou bránu, Saské Švýcarsko, Bad Schandau s přilehlým údolím Kirnitschtall, kde se účastníkům po trase neustále pletla do cesty tramvaj, chatu na Tokáni, trpasličí jeskyni, kyjovské údolí, Labskou vyhlídku nebo město Děčín. Soudě podle ohlasu účastníků tato akce patří mezi nejvydařenější za poslední roky. Na podzim v termínu od 19 do 21.září oddíl uspořádal tradiční putování po vinných cyklostezkách. Této akce se účastnilo 28 cykloturistů. Tentokrát účastníci zavítali do oblasti Znojemska a Horního Rakouska. Další akce se již z důvodu velmi nepříznivého počasí nepodařilo uskutečnit. Při závěrečné listopadové besedě u připravených video sestřihů si účastníci zavzpomínali na uspořádané akce za zvuku TSO (turistického symfonického orchestru)v sokolovně.

 

  1. Badminton

 

Je nejmladším oddílem, a v současné době velmi populární odvětví sportu jej zároveň pasuje do role „skokana roku“ v počtu členů. Oddíl ve svých vyhrazených hodinách podle rozvrhu v tělocvičně zajišťuje na čtyřech plnohodnotných kurtech. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření nedělních hodin na 6 a zároveň přibyla nově i  1 hodina v pátek. V roce 2014 oddíl uspořádal v listopadu jeden klubový turnaj jednotlivců a na sklonku roku turnaj ve čtyřhře. Přidělené hodiny v tělocvičně slouží oddílu k rekreačnímu využití i dalším příznivcům této sportovní disciplíně, která je v současné době na vzestupu zájmu.

 

Rok 2015 jak jsem již v hodnocení oddílů vzpomenul, bude pro TJ znamenat vzpomínku 60 let od prvních fryčovických šibřinek a 80 let od založení fryčovické kopané. Před novým výborem TJ, který bude zvolen na této valné hromadě, bude opět stát úkol, jak zabezpečit dostatek finančních prostředků na pokrytí údržby tělovýchovných zařízení a činnosti jednotlivých oddílů. Samozřejmě že pro každý oddíl bude přínosem pokrytí části svých nákladů na činnost vlastní hospodářskou činností nebo formou získávání sponzorů.  TJ vynakládá ročně vysoké částky na údržbu a provoz zařízení, v poslední době se sice podařilo zásluhou patřičných kroků v regulaci tyto náklady výrazně snížit, ale i přesto apelujeme na všechny oddíly TJ, aby pěstovali u svých aktivních členů či příznivců šetrné zacházení se svěřeným majetkem a šetření všech používaných energií a případně hlídali poškozovaní majetku TJ.              

 

A na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem členům, hráčům, trenérům, cvičitelům a příznivcům za dobrou reprezentaci naší TJ v loňském roce. Poděkoval bych všem členům odstupujícího výboru za odvedenou práci a popřál zároveň tomu nově zvolenému na tomto místě hodně úspěchů do dalšího volebního období. Jménem výboru TJ bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na činnost TJ. Hlavní dík patří Obecnímu úřadu ve Fryčovicích a členům Zastupitelstva obce za podporu tělovýchovy a sportu v obci. Základní a mateřské škole za spolupráci při náboru a organizaci mládežnických aktivit a SDH za spolupráci při zabezpečování chodu šibřinek i při údržbě venkovního areálu TJ.

Děkuji Vám za pozornost!