Výroční zpráva z 16.1.2009

  Vážení sportovní přátelé, vážení hosté

          Uplynulý rok 2008 je také posledním rokem dvouletého funkčního období výboru TJ Sokol Fryčovice. Výbor pracoval v počtu 15 členů. Každý z pěti oddílů, působící v jednotě, má ve výboru své zastoupení. Výbor TJ se v dvoutýdenních cyklech mimo letní prázdniny , scházel na svých výborových schůzích. V období těsně před šibřinkami se výbor scházel každý týden. Účast na výborových schůzích byla v v roce 2008 70%. Výbor byl složen z předsedy, dvou místopředsedů, hospodáře, pokladníka, jednatele, zástupce revizní komise a ostatních členů výboru. Na celý rok byl zpracován jednatelem obsahový plán výborových schůzí. Nejčastěji se opakovaly úkoly zaměřené na hospodářskou činnost, šibřinky, stav finančních prostředků, stav členské základny a každý oddíl dvakrát během roku 2008 skládal své účty ze své činnosti. V závěru roku pak informace z valných hromad oddílů a příprava této valné hromady TJ. Počátkem  listopadu byli zvoleni předsedové návrhové a volební komise. Naše TJ má v OV ČSTV jednoho zástupce a to předsedu OV ČSTV, který je současně členem výboru TJ a to Dalibora Hrabce. Koncem loňského roku byl založen nový oddíl – oddíl badmintonu. Takže před touto valnou hromadou má naše TJ celkem 6 oddílů nebo odborů TJ. Do příštího volebního období tak jsou dnes poprvé volení noví členové z řad tohoto nového oddílu.

         Teď v další části této zprávy za rok 2008 Vás seznámím se statistikou TJ Sokol Fryčovice. K 31.12.2008 má naše TJ celkem 462   členů. Rozdělení do jednotlivých oddílů: ASPV má 188 členů,    kopaná 185   členů, Klub turistů má    30 členů,   odbíjená 32   členů, šachy 15 členů a nově vzniklý oddíl badmintonu 12 členů.

         Teď k mimo oddílové činnosti TJ Sokol. TJ Sokol vždy z kraje roku koordinoval přípravu na jubilejní 50. Šibřinky, které se konaly v pravidelném termínu na konci února 2008 pod názvem „můžeme blahopřát“. V loňském roce byly všechny čtyři večery takřka plně obsazeny. Z hodnocení loňských šibřinek na první výborové schůzi po šibřinkách byl sepsán seznam připomínek k zlepšení. Tento seznam bude projednáván na první výborové schůzi nového výboru po této valné hromadě TJ. Od počátku prosince 2008 se již připravují šibřinky letošní a to v pořadí 51. pod názvem „Šibřinky 2009 aneb galavečer volby Miss povodí Ondřejnice. Tradiční šibřinky se pořádají v symbióze všech oddílů v TJ, takže tato akce je vedena jako společná.  19. dubna 2008 proběhl v sále obecního domu vzpomínkový večer k příležitosti uplynulých padesáti šibřinek. Během večera proběhl krátké zhodnocení této padesátileté etapy a při projekci historických fotografií a záznamů z programů, které byly pořizovány od roku 1987, si všichni zavzpomínali, jak začínali a co všechno během své etapy účasti prožili.

         Jinak během roku 2008 se zabezpečovaly hospodářské úkoly, zaměřené na údržbu areálu TJ. Po větších akcích jako byla rekonstrukce tělocvična a sokolovny a rekonstrukce podlahy v tělocvičně byly hospodářské akce v roce 2008 drobného charakteru - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně, oprava plotu za chatou, oprava laviček vedle tanečního parketu, přestavba půlkárny na šibřinky, vyčištění polámaných stromů v horní části areálu a minulý týden vymalování sokolovny a rekonstrukce dveří do šaten v suterénu sokolovny.

         Poslední hospodářskou činnosti výboru je spolupráce s nájemcem restaurační části sokolovny paní Konvičkovou. Plný seznam akcí v kalendáři a poměrně slušně navštěvovaná restaurace svědčí o velmi dobré práci nájemce, které si výbor cení a to nejen o šibřinkách. Proto jí patří poděkování od výboru TJ za odvedenou práci nejen na šibřinkách.

          A teď výčet činnosti jednotlivých oddílů.

ASPV

V odboru pracuje celkem 12 cvičitelů, kteří se starají o zabezpečení chodu všech cvičebních hodin v rámci ASPV. ASPV patří vždy ze začátku roku na tradičních šibřinkách secvičení programu. Proto právě první dva měsíce každého roku se život v tělocvičně proměňuje v pilování jednotlivých čísel a v únoru se přidává i stavba pódia a výzdoba tělocvičny a sokolovny. ASPV uspořádala jedenkrát celodenní cvičení pro ženy a to  6. prosince. K již tradičním akci lze přiřadit i spolupráce na pořádání fryčovických pochodů -  Pohádkového lesa v květnu. ASPV z kulturních akcí uspořádalo v loňském roce jednu taneční zábavu v tělocvičně.

Na začátku a na konci každé cvičební sezóny se vždy sejdou aktivní členové ASPV a to buď relaxací spojenou s rekreačním pobytem, v loňském roce to byl pobyt v rekreačním středisku Vítkovice steel v Horní Bečvě. Pokud se podíváme na jednotlivé složky, které působí v ASPV:

Ženy, dorostenky a cvičení žen s míči – jsou nejpočetnější složkou aktivních členů ASPV, mají kvalitní vedení hodin, přestože je cvičení rozděleno do tří dnů, tělocvičnu dokáží plně a efektivně využít. Cvičení navštěvuje v průměru okolo 20 žen. Muži a dorostenci – hodiny jsou naplněny především míčovými hrami, sportovat chodí pravidelně 1x týdně okolo 12 mužů. V loňském roce se nepodařilo rozběhnout žákovské složky. Žáci, kteří měli zájem o cvičení, byli současně i členy žákovských složek v oddíle kopané. A týdenní porce tréninků jim ke sportování stačilo a do cvičení ASPV pak již přestali docházet. Současná mládež má již jiné zájmy než jsme měli my. Výdobytky moderní techniky, jako jsou počítačové hry, mobily, playstationy dokonale ovlivnily dnešní mládež a ti se věnují již jiným moderním koníčkům a na ten sport už jaksi nezbývá. A tak se podařilo na podzim loňského roku rozběhnout aspoň cvičení rodičů s dětmi pod vedením Magdy Volné a Markéty Slavíkové, jejichž hodiny jsou velmi pěkně obsazeny.Oddíl kopané

Oddíl kopané

Mládežnické družstva 

 Fotbalový rok 2008 začali každoroční přípravou v místní sokolovně. Do oddílu docházelo 26 chlapců, kteří byli rozděleni dle věku na mladší 8let a méně a starší. Mladší fotbalisty měli na starost trenéři P. Demel a D. Překlasa. Jejich činnost spočívala v seznamování mladých adeptů se základy kopané. Starší přípravka pod vedením trenérů L. Adamovského, J. Opluštila a J. Petráše, již tyto základy u hráčů rozvíjela a zdokonalovala. Vše co se chlapci naučili, pak přenášeli do soutěžních utkání v zimní halové lize a poté v "brušperské lize"- soutěži družstev okresů FM a NJ. V ní jsme měli dvě mužstva "A a B". Tým "A"potvrdil roli favorita a celou soutěž vyhrál, následován mužstvy Brušperka a Staříče. Také "B" družstvo se prezentovalo kvalitní hrou a umístění ve středu čtrnáctičlenné tabulky bylo nad očekávání. Vyvrcholením jarní sezóny byl tradiční turnaj 6 nejlepších týmů soutěže, který se uskutečnil v Brušperku. Zde obsadili 3. místo za Brušperkem a Staříčem.

Na podzimní část sezóny 2008-9, se začali připravovat během měsíce srpna. Již každoroční prověrkou jak na tom jsou, měl být turnaj v Mošnově. Zde družstvo předvedlo slušné výkony a celkové 6. místo. Před námi se umístili jen zástupci sportovních škol např. Baníku Ostrava, Hlučína atd.. Do "Brušperské ligy" vstoupili opět s mužstvy "A a B". Předváděli hru dle svých možností, čímž se dostavily i patřičné bodové výsledky. Po podzimní části soutěže družstvo "A"drží pěkné 2. místo za Brušperkem a družstvo "B" -tvořené mladšími chlapci okupuje střed tabulky.

 Starší žáci v roce 2008

 Rok 2008 se dá hodnotit v žákovské kategorii jako rok promarněný, zejména jeho první polovina.

Žáci v jarní části soutěže nastupovali ve finálové skupině A okresního přeboru. Po vynikajících výsledcích v podzimní části soutěže družstvo bylo pasováno mezi favority. Nakonec obsadilo až 3. místo, jelikož hráči plně nevyužili svůj potenciál a navíc se před začátkem soutěže zranili dva klíčoví hráči Radek Zahradník a Mirek Gřes. Do podzimní části soutěžního ročníku 2008-2009 vstoupili již s tradičně obměněným kádrem, kdy šest hráčů odešlo v letní přestávce do kategorie dorostu,   z přípravky kádr posílili 4 hráči. V trenérské dvojici nahradil Romana Konečného Lumír Volný.

Do soutěže vstoupili poslední prázdninový víkend bez jediného přípravného utkání a v neúplné sestavě se 6 hráči, kteří hráli zápas na velkém hřišti víceméně poprvé. Přesto po bojovném a obětavém výkonu vyhráli. Celkově obsadili druhé místo a postoupili do finálové části. Zde si pro jarní sezónu kladou vysoké cíle.

 Dorost

 Do jarní části soutěže vstupovali naši dorostenci s výborného druhého místa s tříbodovou ztrátou na vedoucí Staré Město a s vyhlídkami a nadějemi na postup. Hned tři úvodní zápasy byly klíčové v tom, jestli naše mužstvo na postup má. Po vítězství nad Starým Městem ve třetím jarním kole na domácí půdě se bodově dotáhli na první příčku, nicméně museli stále doufat, že největší soupeř někde zaváhá. Nicméně kvalita se projevila a hlavní rival neztratil ani bod, a když ještě k tomu v posledním zápase nezvládli psychicky zápas v Řepištích a podlehli 1:0, bylo jasné, že naše mužstvo obsadí druhé místo. Do podzimní části opět vstupovali s vyhlídkami na přední umístění a případnými ambicemi porvat se o postup. Ovšem již první zápas v Řepištích, kde ostudně prohráli 5:0, přišlo velké vystřízlivění a ukázal se naplno problém celého podzimu a to proměňování šancí. Proto nakonec podzimu skončili pod očekáváním na pátém místě při skóre 18:16. U týmu působili trenér Pavel Janša s asistentem Jiřím Nevludem. Vedoucí mužstva výborně a svědomitě vykonávala Dáša Nevludová.

 Muži

 Do jarní části vstupovalo A mužstvo v těžké situaci s cílem pokusit se vybojovat záchranu v 1. B třídě. Po několika těžkých okamžicích se tento cíl nakonec podařilo splnit a družstvo obsadilo předposlední 13. nesestupové místo se ziskem 28 bodů. Letní příprava začala v měsíci červenci. Před podzimní části sezóny se podařilo mužstvo posílit o několik hráčů a po absolvování několika přípravných zápasech byly ambice mužstva přece jen o něco vyšší než pouhý boj o záchranu. Bohužel se však po sérii špatných výsledků se mužstvo propadlo opět až ke dnu tabulky. Naštěstí po lepším závěru podzimní části se mužstvo bodově přiblížilo ke středu tabulky, i když zůstalo na 12. místě se ziskem 13 bodů. Pro jarní část to však opět znamená strach ze sestupu a tradičně nás čeká tuhý boj. Celou sezónu vedl mužstvo trenér Josef Polášek, a jako masér u mužstva působil Tomáš Lanča. Vedoucím mužstva byl Jan Guráš.

 V lednu tohoto roku pořádal oddíl kopané po mnoholeté přestávce opět Fotbalový ples. I přes zjevnou nevýhodu přerušené tradice si na tuto akci našlo cestu přes 120 návštěvníků. Dle reakcí z jejich strany mohu soudit, že se ples velmi povedl a v letošním roce respektive zítra, bude tato znovu obnovená tradice pokračovat tentokrát s místní kapelou Šmidly boys. Touto cestou výbor oddílu děkuje všem nečlenům oddílu kopané, kteří s organizací pomohli, a mezi nimi bych rád vyzdvihl vynikajícího kuchaře Marka Michnu, který bude spolupracovat i na následujícím plese. V srpnu oddíl již tradičně pořádal i pouťovou zábavu. Ta se jako každý rok stala vlajkovou lodí oddílu kopané a i pořadatelům, kteří dohlíželi na poklidný průběh této akce, patří velký dík.

V letošním roce probíhal i další rozvoj hrací plochy, o kterou se vzorně staral Václav Hořelka. Postupně zdokonalujeme i zavlažování hřiště, které zůstává i nadále prioritou z hlediska hospodářské činnosti.

Oddíl odbíjené

Každoročně nový rok oddíl začíná novoročním turnajem v tělocvičně za účasti několika sousedních oddílů. Pak členové oddílu spolupracovali na zajištění tradičních Šibřinek. V tomto období se družstvo mužů zúčastnilo zimní soutěže OV F-M. Koncem dubna družstvo mužů zahájilo jarní část „moravskoslezské ligy“ a nakonec obsadilo střední patra tabulky. V červenci oddíl uspořádal tradiční turnaj Ladi Kaluse. Na přelomu července a srpna prožili členové oddílu společně se svými rodinami dovolenou.          

         V září byla zahájena další mistrovská sezóna.   Po podzimu je družstvo v polovině  tabulky.    V oddíle nadále úspěšně pokračuje družstvo žen a chce se pokusit znovu oživit mládežnické oddíly a to hlavně v dobré spolupráci se Základní školou ve Fryčovicích.

Klub turistů

 Oddíl každoročně začíná nový rok tradičním „Novoročním přechodem Palkovických hůrek“. Akce se z fryčovské strany sešlo celkem 10.  

Zahájení jarní pěší sezóny připadl na 1. května hřebenovým pochodem z Bumbálky na Visalaje. Zahájení cyklistické sezóny se uskutečnilo 5. května výletem z Vítkova podél Moravice, Hradec nad Moravicí, Raduň, Klímkovic do Fryčovic. 24. května se uskutečnil další ročník fryčovických pochodů – s účastí: 10 km 442, 20 km 10, 40 km cyklo 45 a 50 km cyklo 15 účastníků, to je celkem 512 účastníků. Z uvedených čísel je vidět, že z pěších trase jednoznačně kraluje pohádkový les a stále roste zájem o cyklistiku.

14. -15. června se uskutečnil dvoudenní turistický výlet na Králický sněžník a návštěva přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně s hřebenovým přechodem ke Skřítku.

7. - 12. července byl uskutečněn vrchol akcí oddílu – cyklistický zájezd do Rakouska – Jezera Solné komory. Nečekaně se vydařilo počasí a vzhledem k celkovému průběhu počasí v létě se dá říci, že jsme měli dost štěstí. Každý ze zúčastněných si odnesl spoustu nádherných zážitků, které se podařilo díky dvěma kamerám zachytit na DVD.

18. - 20.9. se uskutečnil třídenní výlet mezi vinice Jižní Moravy do oblasti okolo Znojma. Tady počasí již nebylo cyklistům nakloněno, aspoň nepršelo. 27. září se uskutečnil za krásného počasí výstup na vrchol Lysé hory. Všichni zúčastnění byli odměněni na vrcholu nádhernými výhledy do okolí Lysé hory.

Šachy

 Vzhledem k časté neúčasti člena výboru ve druhé polovině loňského roku, si dovoluji nechat příspěvek šachového oddílu trochu delší než obvykle, aby se zpožděním dozvěděli více o činnosti tohoto oddílu.

         V sezóně 2007-2008 hrálo družstvo již druhým rokem čtvrtou nejvyšší mistrovskou soutěž družstev v ČR, a to krajský přebor. V porovnání s první sezónou, kdy skončili na 6. místě, byly výsledky poněkud horší. Přestože v týmu hostovali 3 hráči z Frýdku, podařilo se v celé soutěži zvítězit pouze v 1 utkání, 2 zápasy skončily nerozhodně a 8 zápasů prohráli. Většina utkání měla vyrovnaný průběh, o čemž svědčí skutečnost, že z 8 prohraných zápasů 5 prohráli nejtěsnějším výsledkem. Přestože dle výkonnosti jednotlivých hráčů patřili mezi horké kandidáty sestupu, doufali opět v záchranu soutěže. S dosaženými 5 body se nakonec umístili na předposledním 11 místě. Od sestupu do nižší soutěže družstvo zachránilo to, že se do nové sezóny nepřihlásil 1 oddíl. Z jednotlivců dosáhli nejlepších výsledků: Jiří Mikulec - získal 6 bodů z 9 zápasů, tj. 66% úspěšnost, Zdeněk Blecha získal 6,5 bodů z 11 utkání, tj. 60% úspěšnost, Jaroslav Kolář získal 4,5 bodů z 8 utkání, tj. 56% a Tomáš Lipovský, který získal 5,5 bodů z 11 utkání, tj. úspěšnost 50%. Všichni tito hráči si účinkováním v krajském přeboru zvýšili svou výkonnost, což se projevilo zlepšením koeficientu osobního hodnocení, tzv. ELO bodů.

         V nově rozehrané soutěži družstvo odehrálo prvních 5 kol s podstatně silnějšími soupeři, s kterými se bodový zisk nepředpokládal. V dalších kolech jsou již soupeři zhruba na stejné výkonnostní úrovni a družstvo chce začít bodovat. V každém případě je šachový oddíl odhodlán bojovat u udržení v soutěži.

         Kromě toho, že někteří naši členové hostují za šachový oddíl v Brušperku, hrající Okresní přebor, se zúčastnili v průběhu minulého roku i 2 kandidátských turnajů ve FM a Ostravě. Výrazným úspěchem našich hráčů skončil mezinárodní turnaj v Ostravě. V národní skupině za účasti 100 šachistů z Česka a Polska zvítězil Josef Blecha, 6. místo získal Zdeněk a Blecha a 8. byl Jaroslav Kolář. Další úspěchy zaznamenal Zdeněk Blecha účastí na několika bleskových turnajích. Pro žáky základní školy oddíl uspořádal v prosinci Vánoční turnaj.   Další turnaj za účasti dětí z okolních vesnic plánuje oddíl uskutečnit v měsíci dubnu nebo květnu. 

          V letošním roce bude opět před výborem TJ stát úkol, jak zabezpečit dostatek finančních prostředků na pokrytí údržby tělovýchovných zařízení, činnosti jednotlivých oddílů a odborů. Samozřejmě že pro každý oddíl či odbor bude přínosem pokrytí části svých nákladů na činnost vlastní hospodářskou činností nebo formou získávání sponzorů. TJ vynakládá ročně vysoké částky na údržbu a provoz zařízení, v poslední době se začaly množit případy poškozování majetku a to hlavně ve venkovním areálu. Proto apelujeme na všechny oddíly TJ, aby pěstovali u svých aktivních členů či příznivců šetrné zacházení se svěřeným majetkem a šetření všech používaných energií a hlídali poškozovaní majetku TJ.

 Takže to byly klady a zápory činnosti TJ i jednotlivých složek TJ. Slyšeli jste úspěchy i neúspěchy. Teď je na novém výboru, na oddílech využít těch dobrých věcí a napravit to co se nepodařilo a vyvarovat se chyb, kterých jsme se dopustili. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, hráčům, trenérům, cvičitelům a příznivcům za dobrou reprezentaci naší TJ v loňském roce. Poděkoval bych všem členům odstupujícího výboru za odvedenou práci. Zároveň bych chtěl poděkovat jménem výboru TJ všem sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na činnost TJ. Hlavní dík patří Obecnímu úřadu ve Fryčovicích a členům Zastupitelstva obce za podporu tělovýchovy a sportu v obci. Letošní rok jak jsem na začátku řekl začíná TJ se šesti oddíly nebo odbory. Nový výbor opět je sestaven z kandidátů z VH jednotlivých oddílů nebo odborů, chtěl bych jim popřát mnoho klidu a úspěchů v dalším dvouletém cyklu a děkuji všem členům výboru TJ za odvedenou práci v ukončeném dvouletém funkčním období.

 
 

Usnesení z valné hromady TJ Sokol Fryčovice

konané dne 16.ledna 2009

 

Výroční valná hromada bere na vědomí:

 1.  Zprávu o činnosti TJ od minulé valné hromady

2.  Zprávu pokladníka TJ

 

Výroční valná hromada schvaluje:

1.  Zprávu revizní komise

2.  Složení výboru TJ Sokol Fryčovice pro období do VH v roce 2011

3.  Složení revizní komise TJ Sokol Fryčovice pro období  do VH v roce 2011

 

Výroční valná hromada ukládá:

1.  Všem vedoucím oddílům a odborům TJ podílet se na akcích, pořádaných TJ nebo jednotlivými složkami TJ

2.  Všem trenérům, cvičitelům a vedoucím odborů a oddílů věnovat zvýšenou pozornost péči o mládež

3.  Všem členům TJ, vedoucím oddílů a odborů, dbát na hospodárnost provozu všech zařízení TJ.

4.  Všem vedoucím oddílů a odborů, předložit do 9. února 2009 rozpočet hospodaření a plán práce oddílů na rok 2009

5.  Stanovuje s platností od data VH TJ Sokol Fryčovice výši členských příspěvků TJ Sokol Fryčovice takto:

Žácí do 15. let, ženy na mateřské, nezaměstnaní a důchodci ….. 50 Kč

Ostatní …………………………………………………………………….200 Kč

 

Fryčovice   dne 16.ledna 2009         předseda návrhové komise:

                                                     Dalibor Hrabec

                                                       členové: Jiří Opluštil a Jiří Vrtný