2016

Zpráva o činnosti TJ Sokol Fryčovice za rok 2015

Vážení sportovní přátelé, vážení hosté

Dnes ve své zprávě vás seznámím s činností TJ Sokol Fryčovice za rok 2015. Rok 2015 byl významným i tím, že oddíl kopané oslavil 80 let svého trvání. Na poslední VH TJ Sokol byl zvolen nový 16 členný výbor a tříčlenný kontrolní a revizní výbor. Výbor měl obsazeny funkce předsedy, tajemníka, místopředsedy, jednatele, pokladníka a hospodáře. Na výbor pravidelně docházel zástupce kontrolní a revizní komise. Výbor se pravidelně scházel ve čtrnáctidenních cyklech, který byl v létě přerušen obdobím prázdnin a v zimě vánočními a novoročními svátky. Ve výboru je zastoupeno všech šest oddílů TJ Sokol. V posledních letech se velmi osvědčilo pravidlo, že všichni předsedové oddílů jsou automaticky členem výboru TJ Sokol. Účast na výborových schůzích za uplynulý rok byl 70%. Výbor se nejčastěji na svých schůzích pravidelně zabýval hospodářskými úkoly TJ. Dvakrát do roka každý oddíl prostřednictvím svého zástupce seznámil výbor s činností oddílu. Kromě již zmíněných hospodářských úkolů se výbor průběžně zabýval přípravou šibřinek, zajišťování brigád v areálu TJ, stavem členské základny, pravidelně byl seznamován se spotřebou energií a na podzim se zabýval přípravou nových stanov TJ a přípravou této VH.

Nedílnou součástí hodnotící zprávy o činnosti je informace o stavu členské základny TJ Sokol. K 31. 12. 2015 má naše TJ celkem 321 členů. Proti roku 2014 se jedná o nárůst o 17 členů. V oddílech jsou stavy následující: oddíl kopané 144 členů, oddíl rekreačních sportů 79 členů, oddíl badmintonu 53 členů, oddíl volejbalu 25 členů, oddíl Klubu turistů 20 členů a ostatní nezařazeni 8. Pokud jste si průběžně stavy sečetli, určitě se budete divit, že to nedává výsledný stav 321. To je tím, že někteří členové jsou organizování i v několika oddílech. Od 1. 1. 2016 ČUS zavedla nový informační systém, který bohužel z hlediska vedení členské evidence neskýtá takový servis výstupů, jako ten předcházející. Proto se na poslední výborové schůzi rozhodlo, používat i starý informační systém, který umožňuje výstupy, vhodné pro vyhodnocení věkového složení členské základny, které se často uvádí při žádostech o dotace u vyšších instancí ČUS. Nový systém toto neumožňuje a pracně se to musí vyhodnocovat exportem dat do excelovských tabulek a pracně třídit. Předcházející systém tyto výstupy měl, a tudíž vás dnes mohu ještě informovat, že naše TJ má celkem 244 členů v dospělé kategorii, z toho 159 mužů a 85 žen, 82 členů v mládežnických kategoriích a ta má toto složení: 44 žáků, 21 žákyň v kategorii do 15 let, 2 dorostenky a 15 dorostenců ve věku 15 -18 let.        

 

Ještě předtím, než začnu hodnotit jednotlivé oddíly, se musím zmínit o akci, která je přes padesát let zajišťována v symbióze všech oddílů a spoustou dobrovolníků i z řad nečlenů TJ, a to jsou tradiční fryčovické šibřinky. V roce 2015 se konaly již po 57. Necelá stovka účinkujících připravila program pod názvem „Staré pověsti fryčovské“. Velký zájem ze širokého okolí a v poslední době zde můžeme zahlédnout i zahraniční účastníky svědčí a zaběhlé tradici fryčovických šibřinek. Jak jsem již zmínil, necelá stovka účinkujících znamená historicky nejnižší počet účinkujících v programu šibřinek. Po skončení se organizační štáb na pravidelném zhodnocení shodl na hlavním úkolu do dalších let, zastavit tento pokles a pracovat hlavně s mladší nastupující generací, která by v budoucnu měla pokračovat v této tradici. Program příštích 58. Šibřinek je již v plném běhu a vyplatilo se správné načasování počátku vzniku programu do listopadových dnů a vypadá to, že se pokles účinkujících podařilo zastavit. Letošní 58. Šibřinky mají název „Letíme do Ria“ a již název tak trochu naznačuje, že letos se opět konají letní olympijské hry a to v Rio de Janeiru. Nebudu o programu nic více prozrazovat, objednávky na vstupenky jsou již v plném proudu a je o ně velký zájem a hlavně o poslední sobotu, která je již vyprodána. To se ještě nikdy nestalo, aby v půlce ledna byl jeden večer zcela plný. A to je jen dobře.

 

Z ostatních hospodářských akcí, které se udály v roce 2015, bych jmenoval: v lednu zprovoznění nové regulace vytápění, na jaře zakoupení nového sekacího traktoru, na výletišti se zlikvidovaly staré lavičky, které byly nahrazeny novými, rozebíratelnými mobilnímy sety, které se dají po sezóně uschovat před povětrnostními vlivy i před nájezdy vandalů, současně s touto akcí byl navezen na bývalé výletiště recykláž a provedení terénních úprav na výletišti. Dále byla provedena oprava plotu mezi naším areálem a doktorem Mičaníkem, na stadiónu byla provedena oprava střechy budovy WC a sklepní místnosti u prodejního stánku na výletišti. Nepřehlédnutelnou změnou je i oprava oplocení u obecní cesty, oplocení volejbalového hřiště, nová vstupní brána na stadión a u sokolovny a položení asfaltu na příjezdovou cestu do areálu TJ. Toto se podařilo díky pomocí obecního úřadu, kterému z naší strany patří velký dík. Nesmím ve výčtu hospodářské činnosti ještě zapomenout, že restaurace Sokolka již rok a půl funguje s novým nájemcem p. Ing. Jiřím Vrtným v oboustranné spokojenosti. První zatěžkávací zkouškou nového nájemce bylo zajištění kuchyně a jídelny během tradičních šibřinek. Tato zkouška nakonec dopadla na výbornou.

Teď když jsem se dostal k hodnocení jednotlivých oddílů, které působí v naší TJ. Nejprve se budu věnovat nejpočetnějšímu oddílu naší jednoty, oddílu kopané.

Jak jsem již předznamenal, oddíl v loňském roce si připomenul 80. let svého trvání. K příležitosti oslav 80. Let trvání oddílu kopané připravil na konci června oddíl sportovní a společenskou část oslav. Sportovní část se sestávala z utkání mládežnických družstev a odpoledne z utkání veteránů. Společenská část se sestávala ze slavnostní schůze, kde byli oceněni zasloužilí členové oddílu a také i nejlepší současní hráči oddílu. Na večer byla připravena taneční zábava, která se vinou proměnlivého počasí nevydařila podle očekávání. V lednu oddíl připravil jubilejní desátý fotbalový ples a v srpnu organizoval oddíl předpouťovou zábavu, kterou opět postihlo proměnlivé počasí. O své činnosti oddíl pravidelně informuje na svých webových stránkách a pravidelně referuje o výsledcích také ve fryčovickém zpravodaji.

V oddíle působí několik družstev. Začnu je postupně hodnotit od těch věkově nejmladších. V roce 2015 fungovaly v nejmladší kategorii přípravky pod vedením Romana Konečného, Tomáše Strnadla a Jana Doubka. Rok pro přípravku začal rozehráním v zimních halových turnajích a od jara přípravky bojovali v „brušperské lize“. V této kalorii výsledky nejsou vůbec rozhodující, důležitější je zájem o hru a radost z každé vstřelené branky. I podzimní část rozehrály přípravky opět „brušperskou ligu“ v kategoriích starší a mladší přípravky. V zimním období se pro tuto kategorii připravily další zimní halové turnaje.

Mladší žáci také odstartovali rok 2015 zimními halovými turnaji v okolí. Po halové sezóně se hráči na jaře přesunuli na trávník a od konce března na hráče čekal první mistrovský zápas v krajském přeboru. Po trochu bodově chudším podzimu se na jaře čekalo období, kdy se družstvu velice dařilo a velmi těžké konkurenci obsadili konečné 9. místo. Pod těmito výsledky se podepsali nejvíce hráči Boček, Jaroš a Janša. Podzim se družstvo po odchodu pěti klíčových hráčů doplnilo o pět hráčů z Hukvald. Podzimní část družstvo mladších žáků prošlo nad očekávání -po podzimu 9. místo a 15 bodů. Nejlepším střelci podzimu byli Míček, Chovančík a Kováč.

A dále pokračuji hodnocení družstva starších žáků. V loňském roce oddíl musel řešit problém s nedostatkem hráčů v této věkové kategorii. Tuto skutečnost se podařilo částečně vyřešit spolupráci s fotbalovým oddílem z Palkovic. Tak mohlo družstvo opět působit v krajském přeboru. Ale nejdříve než začala jarní soutěž, rozeběhly se v zimním období halové zimní ligy, ve kterých se naše družstvo starších žáků neztratilo. V jarní části družstvo starších žáků v krajském přeboru předvádělo výkony nad očekávání a nebylo znát, kdo je z Palkovic a kdo z Fryčovic. Parta bez individualit prostě táhla za jeden provaz. Nakonec starší žáci po jarní části obsadili dělené 5 – 8. místo. Družstvo trenérsky vedli Miroslav Peške a Jiří Petráš, vedoucím družstva byl Tomáš Strnadel. Do podzimu musel oddíl řešit hráčskou základnu starších žáků, neboť 80% hráčů přešlo do dorostenecké kategorie. Tento problém se podařilo oddílu vyřešit navázáním spolupráce s fotbalisty z Hukvald. Tak jak působí v dorostenecké kategorii spojené družstvo řadu let, takovým způsobem došlo k dohodě i v této věkové kategorii. Díky tomu se oddílu podařilo udržet krajský přebor. Bohužel podzim družstvu vůbec nevyšel. Jen dvě výhry a předposlední místo v tabulce není nic příjemného. V zimních měsících musí družstvo zapracovat na herních činnostech a jen tak může družstvo pomýšlet na lepší umístění. Družstvo starších žáků měli na starosti na podzim pánové Giergel, Petráš a Strnadel.

O věkovou kategorii výše je družstvo dorostenců. Jak jsem již dříve zmínil, tak toto družstvo působí jako spojené družstvo Fryčovic a Hukvald řadu let. Družstvo hraje krajskou soutěž. Ale teď po pořádku. Zimní část loňského roku byla zpestřena halovými turnaji a podle počasí hráči trénovali střídavě v halách i na venkovních plochách. Loni družstvo poprvé využívalo k tréninkům nové hřiště za základní školou. Jarní části družstvo prošlo se ctí a svou hrou bavilo přítomné diváky. Konečné 9. místo v krajské soutěži znamenalo klidný střed tabulky. Nejlepším naším střelcem se stal Adam Šponiar se 12 brankami. Do podzimu družstvo dorostu vstoupilo posílené o hráče, kteří skončili v kategorii starších žáků a perfektně se zařadili do kolektivu. Podzimní část družstvo prošlo s výsledky, které byly nad očekávání. Nakonec z toho je 3. místo po podzimní části. Družstvo v jarní a podzimní části vede tandem Sasín – Mašlonka a vedoucí družstva Dáša Nevludová.

A už jsem u těch věkově nejstarší kategorie – u družstva mužů. Zimní část byla zpestřena zimními turnaji, kde výsledky byly různé, a hráči se sehrávali a zvykali si na sebe na jiných postech. V jarní části družstvo dosahovalo kolísavých výsledků, které byly ovlivněny mládím celého družstva. V I. B třídě, skupině „B“ muži v jarní části uhráli 30 bodů. Trenérem družstva v jarní části byl Ján Šponiar. Příprava na podzimní část začala pod vedením nového trenéra Karla Peška a starým realizačním týmem. V kádru došlo k malým změnám. Družstvo odvádělo na podzim slušné výkony a nebýt několika výpadků, mohlo být konečné umístění po podzimu lepší. Družstvo získalo na podzim 22 bodů a okupuje klidný střed tabulky. Nejlepším podzimním střelcem se stal Jan Rumel. Celý tým má vzhledem k svému mládí velkou budoucnost.

Druhým nejpočetnějším oddílem je oddíl rekreačních sportů.  V oddíle pracuje celkem 5 cvičitelů, kteří se starají o zabezpečení chodu všech cvičebních hodin, které jsou v tělocvičně vyhrazeny tomuto oddílu.  Cvičení žen v aerobiku a s míči – jsou nejpočetnější složkou aktivních členů oddílu. Cvičení s míči navštěvuje průměrně 20 žen a úterní cvičení aerobiku v průměru 10 žen. Muži a dorostenci mají své sportovní hodiny vyhrazeny v pátek večer a průměrně hodiny navštěvuje 15 lidí. Cvičení žáků je v pátek spojeno s oddílem kopané a trénují zde základy gymnastiky. Žačky mají své hodiny v pátek odpoledne a cvičení navštěvuje v průměru 10 žaček. V oddíle s úspěchem funguje cvičení rodičů s dětmi a středeční odpolední hodiny navštěvuje v průměru 20 dětí se svými rodiči. Ve středu v podvečer parta nadšenců prohání míč přes síť v hodinách vyhrazeným nohejbalu. V sobotním odpolední se parta nadšenců pro badminton schází v tělocvičně při rekreačním badmintonu.

Třetím nejpočetnějším oddílem jednoty je oddíl badmintonu.  Oddíl badmintonu byl založen v listopadu roku 2008 a je nejmladším oddílem naší jednoty. Stěžejní aktivity oddílu jsou provozovány v tělocvičně ve Fryčovicích, kde oddíl disponuje 4 plnohodnotnými kurty. V roce 2015 došlo k výraznému rozšíření aktivit, které oddíl v rámci tělovýchovné jednoty provozuje. Nedělní tréninkové okno bylo rozšířeno na 7 hodin, zároveň přibyla jedna tréninková jednotka v úterý, jedna jednotka v pátek a dvě tréninkové jednotky v sobotu večer. Dva zkušení členové našeho badmintonového oddílu se rovněž od listopadu podílejí na vedení nedělních tréninků mládeže. V roce 2015 oddíl  uspořádal 6 turnajů. Převážně to byly turnaje ve čtyřhrách, dvakrát turnaj singlů a jeden kombinovaný turnaj se sousedním Brušperkem. Dále se v letošním roce náš oddíl zapojil do soutěže měst a obcí z okolí Ostravy s názvem Kozí liga. Výbor oddílu řešil drobné provozní věci a přípravy turnajů pořádaných oddílem. Za úspěch roku 2015 považuje oddíl spuštění webových stránek oddílu s integrovaným přihlašovacím systémem na tréninkové hodiny, již zmiňované výrazné navýšení tréninkových jednotek, montáž žaluzií do malých oken tělocvičny, výroba nových stojanů k síti a prosazení výstavby  nové dámské šatny s koupelnou. Členové oddílu odpracovali v roce 2015 na brigádách a na akcích pořádaných TJ Sokol Fryčovice celkem 233 hodin. A plány do budoucna - ocenit a zrealizovat po dohodě s TJ Sokol nové viditelnější přelajnování kurtů, ocenit a pokusit se společně s TJ Sokol o realizaci rolet, nebo žaluzií na přední velká okna a nadále rozvíjet práci s mládeží.

Dalším hodnoceným oddílem naší jednoty je oddíl odbíjené. Jako každým rokem oddíl začíná svou činnost hned v prvním lednovém týdnu pořádáním novoročního turnajem v tělocvičně, kde družstvo mužů obsadilo 2. místo. V oddíle hraje soutěž jen družstvo žen. To od loňské sezóny začalo hrát novou soutěž v Ostravě, protože v oblasti frýdeckomístecka působí v této kategorii pouze čtyři družstva a to ještě většina je z oblasti třinecka. V ostravské oblasti hraje tuto soutěž 11 družstev a družstvo našich žen je po podzimu na 8. místě. Trenérem družstva žen je Ivan Cap. Od září loňského roku se podařilo oddílu ve spolupráci se ZŠ rozběhnout volejbal mládeže, kterým se věnuje František Kopecký. Družstvo mužů již žádnou soutěž nehraje, pouze se schází ve středu ve svých hodinách k rekreačnímu volejbalu. V rámci možností se družstvo účastní turnajů „superveteránů“, tj. věk nad 50 let. V letních měsících oddíl podle klimatických podmínek se schází na antukovém hřišti a rekreačně si zahraje v mixech.

Posledním hodnoceným oddílem je oddíl klubu turistů. Jako každý rok nový rok oddíl zahajuje Novoročním přechodem Palkovických hůrek.  V roce 2015 byl pořádán 41. Ročník. Pochodu se zúčastnilo celkem 28 milovníků pěší turistiky. 16. května oddíl uspořádal 49. ročník fryčovických pochodů. Oddíl za pomocí SDH Fryčovice a dobrovolníků z řad TJ Sokol připravil pro účastníky pěší turistiky tradiční 10km pochod pohádkovým lesem. Loni se velice osvědčilo připravit start a cíl na stadiónu a využít již část nových mobilních setů a zbytek setů zapůjčit od mysliveckého sdružení, za což jim patří velký dík. Hezké počasí přitáhlo k pochodu celkem 725 účastníků. Z toho na trasu pohádkového lesa vyrazilo celkem 679 účastníků. Kromě pohádkového lesa oddíl připravil pro milovníky cykloturistiky celkem 11 variant okruhů kolem Fryčovic s délkou od 35 do 50 km. Nakonec na okruhy absolvovalo zdárně bez nehod celkem 46 cyklistů.  31. května oddíl připravil výlet po nově vybudované cyklostezce kolem Ostravice, a tak se vydalo 8 cyklistických nadšenců po trase přes Brušperk a Hrabovou, kde se pak napojili na nový úsek cyklostezky a projeli kolem slezsko-ostravského hradu kolem centra Ostravy až k soutoku Odry a Ostravice pod vrchem Landek. Další kilometry pak účastníci hltali přes Lhotku, Novou Ves, Proskovice a přes Starou Ves a Brušperk všichni zdárně absolvovali 48 km okruh až do Fryčovic. Hlavní letní akcí oddílu bylo pořádání týdenního pobytu pro milovníky cykloturistiky do oblasti Jizerských hor. V termínu 18. – 25. července se 14 přihlášených milovníků cykloturistiky vydalo z Fryčovic až do Desné v Jizerských horách, kde za krásného počasí, které účastníkům přálo po celou dobu pobytu najezdili cca 250 km v krásném prostředí Jizerských hor a východních Krkonoš. Během týdne navštívili taková místa jako Harrachov, Mumlavské vodopády, Jizerku, Kořenov, rozhlednu Štěpánku a Královku, Příchovice, Krásnou Máří s výhledy na frýdlantský výběžek, Smědavu, Bedřichov nebo zdolali nejvyšší horu Jizerských hor - Smrk. Poslední den při návratu si ještě vyjeli lanovkou na Ještěd. Všichni účastníci byli velice spokojeni jednak s počasím, trasami a také s příjemným pobytem v penziónu Černá Říčka. Na podzim tradičně oddíl uspořádal víkendový zájezd po vinařských stezkách v Novosedlech u Mikulova. V termínu 2. – 4. října rekordních 33 účastníků strávilo krásné okamžiky na kole a večer v místním sklípku. Najeli celkem 120 km a většina si projela trasy, připravené do krásného prostředí okolí Pálavy a pálavských jezer.

Po hodnocení oddílů teď shrnutí toho, co čeká naši TJ v nadcházejícím roce. I v roce 2016 bude opět před výborem TJ stát úkol, jak zabezpečit dostatek finančních prostředků na pokrytí údržby tělovýchovných zařízení, činnosti jednotlivých oddílů. Samozřejmě že pro každý oddíl či odbor bude přínosem pokrytí části svých nákladů na činnost vlastní hospodářskou činností nebo formou získávání sponzorů. TJ vynakládá ročně vysoké částky na údržbu a provoz zařízení, proto apelujeme na všechny oddíly, aby pěstovali u svých aktivních členů či příznivců šetrné zacházení se svěřeným majetkem a šetření všech používaných energií a hlídali poškozovaní majetku TJ. Na letošní VH vám předkládáme ke schválení nové stanovy TJ Sokol Fryčovice. Tato změna byla vynucena přijetím nového občanského zákoníku, kterým se upravují některé práva a povinnosti spolků, mezi ně přijetím tohoto zákoníku patříme. Vysvětlení důvodu změn a hlavní změny proti starým stanovám budou podány v další části programu této VH.

Takže ve zprávě jste slyšeli úspěchy i neúspěchy. Teď je na výboru a na oddílech využít těch dobrých věcí a napravit to co se nepodařilo a vyvarovat se chyb, kterých jsme se dopustili. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, hráčům, trenérům, cvičitelům a příznivcům za dobrou reprezentaci naší TJ v roce 2015. Poděkoval bych všem členům výboru za odvedenou práci. Zároveň bych chtěl poděkovat jménem výboru TJ všem sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na činnost TJ. Hlavní dík patří Obecnímu úřadu ve Fryčovicích a členům Zastupitelstva obce za podporu tělovýchovy a sportu v obci. Děkuji SDH Fryčovice a oběma školám ve Fryčovicích za spolupráci v roce 2015.  

                                  

Děkuji Vám za pozornost.