Usnesení

Usnesení VH TJ Sokol Fryčovice konané 16. 1. 2015

 

Výroční valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti TJ od minulé valné hromady

2. Zprávu pokladníka TJ

 

Výroční valná hromada schvaluje:

  1. Zprávu revizní komise
  2. Složení výboru TJ Sokol Fryčovice na funkční období leden 2015 – leden 2017.
  3. Složení revizní komise TJ Sokol Fryčovice na funkční období leden 2015 – leden 2017.

 

Výroční valná hromada ukládá:

1. Všem vedoucím oddílům TJ podílet se na akcích, pořádaných TJ nebo  jednotlivými oddíly.

2. Všem trenérům, cvičitelům a předsedům oddílů věnovat zvýšenou pozornost péči o mládež.

3. Všem členům TJ, vedoucím oddílů, dbát na hospodárnost provozu všech  zařízení TJ.

4. Všem vedoucím oddílů, předložit nejpozději do 2.2.2015 rozpočet hospodaření oddílů a plán práce na rok 2015.

 

Fryčovice 16. 1. 2015

předseda návrhové komise:  Ing. Strnadel Tomáš , členové: Opluštil jiří, Ulčák Jiří