Usnesení VH 2013

onané 11.1.2013

Výroční valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti TJ od minulé valné hromady

2. Zprávu pokladníka TJ

Výroční valná hromada schvaluje:

1. Zprávu revizní komise

2. Složení výboru TJ Sokol na další dvouleté funkční období

Výroční valná hromada ukládá:

1. Všem vedoucím oddílům a odborům TJ podílet se na akcích, pořádaných TJ nebo  jednotlivými oddíly.

2. Všem trenérům, cvičitelům a vedoucím odborů a oddílů věnovat zvýšenou pozornost péči o mládež

3. Všem členům TJ, vedoucím oddílů a odborů, dbát na hospodárnost provozu všech  zařízení TJ.

4. Všem vedoucím oddílů a odborů, předložit do 4.února 2013 rozpočet hospodaření oddílů a plán práce na rok 2013

5. Návrh členských příspěvku TJ, platné od 11.1.2013:

členové oddílu kopané  600 Kč/rok

členové oddílu odbíjené  500 Kč/rok

členové oddílu badmintonu 500 Kč/rok

členové oddíku šachu 300 Kč/rok

členové oddílu Klubu turistů 300 Kč/rok

členové oddílu rekreačních sportů mladších 18 let  300 Kč/rok

členové oddílu rekreačních sportů starších 18 let  500 Kč/rok

pro neaktivní členy TJ Sokol a pro seniory oddílu RS starší 60 let 200 Kč/rok

Pro nečleny TJ Sokol cenu za jednu cvičební jednotku (cvičební hodina, trénink, zápas) 50 Kč.

Výše příspěvku byla stanovena s ohledem na celoroční využívání zařízení v areálu TJ Sokol Fryčovice.

TJ Sokol Fryčovice zaplatí FAČR 100 Kč za každého člena oddílu kopané mladšího než ročník 1995 za rok 2013.

Termín výběru členských příspěvků: do 30.6.2013

6. výboru TJ Sokol průběžně dohlížet na vyrovnanost rozpočtu TJ Sokol.

 

Fryčovice 11.1.2013

předseda návrhové komise: Hrabec Dalibor, členové: Jiří Opluštil, Ing.Tomáš Strnadel