Usnesení

Usnesení VH TJ Sokol Fryčovice z.s. konané 15. 1. 2016

Výroční valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti TJ za rok 2015

2. Zprávu o hospodaření TJ za rok 2015

Výroční valná hromada schvaluje:

1.        Zprávu revizní komise

2.        Nové stanovy TJ Sokol Fryčovice z.s.

3.        Předsedu TJ Sokol jako statutárního zástupce TJ Sokol Fryčovice z.s.

4.        V souladu s novými stanovami TJ Sokol obsazení složení výboru TJ Sokol Fryčovice z.s., zvolené na VH TJ Sokol dne 16.ledna 2015:

·           Předseda TJ : Milan Šmiřák

·           Místopředseda: Ing. Ivan Bedrunka

·           Místopředseda: Zbyněk Tučný

·           Jednatel a pokladník: Ing. Konečný Vratislav

·           Hospodář: Miroslav Nevlud

·           Ostatní členové výboru: Ing. Jiří Volný, Tomáš Sadílek, Josef Mikala, Ing. Jiří Vrtný, Jiří Petráš,        Bc. Pavel Janša, Ing. Tomáš Strnadel, Mgr. Jiří Šefl, Michal Volný, Jan Guráš a Pavel Žídek

·                Kontrolní komisi ve složení: předseda Ing. David Žurovec a členové Ivo Šmiřák a Ing. Tomáš Janša

Jmenovaní členové výboru TJ a členové kontrolní komise mají platný mandát do konání příští VH TJ Sokol Fryčovice v roce 2017.

Výroční valná hromada ukládá:

1. Všem vedoucím oddílům TJ podílet se na akcích, pořádaných TJ nebo  jednotlivými oddíly.

2. Všem trenérům, cvičitelům a předsedům oddílů věnovat zvýšenou pozornost péči o mládež.

3. Všem členům TJ, vedoucím oddílů, dbát na hospodárnost provozu všech  zařízení TJ.

4. Všem vedoucím oddílů, předložit nejpozději do 1.2.2016 rozpočet hospodaření oddílů a plán práce na rok 2016.

Fryčovice 15. 1. 2016

předseda návrhové komise: Dalibor Hrabec

členové návrhové komise: Ing. Tomáš Strnadel a Jiří Opluštil