2013

Zpráva z VH TJ Sokol Fryčovice 11.1.2013

 

Vážení sportovní přátelé, vážení hosté,
 
Opět po roce se zde setkáváme, abychom zhodnotili činnost TJ Sokol Fryčovice za uplynulý rok 2012. Rok 2012 byl naplněn významnými sportovními událostmi, jako bylo EURO v Polsku a Ukrajině, 30. Letní olympijské hry v Londýně, ale neméně významnou etapou pro naši jednotu bylo 100 výročí založení naší TJ Sokol Fryčovice a naše tělocvična oslavila 40 let od svého otevření. 23. června oslavy vyvrcholily slavnostní schůzí a kulturně sportovním odpolednem na sokolském hřišti. K příležitosti této pro naši jednotu významnou událost byla vydána pamětní kniha, která obsahuje historii naší jednoty nejen v textu, tabulkách, ale i v obrazech. Ale o této události se ještě zmíním později.
  Rok 2012 byl také posledním rokem výboru TJ Sokol, který na této valné hromadě končí své dvouleté funkční období, a v průběhu té dnešní budete volit výbor nový. Výbor TJ se opět pravidelně scházel ve svých čtrnáctidenních cyklech mimo zimních a letních prázdnin na výborových schůzích. Účast na těchto schůzích byla opět stejná jako v uplynulých letech a pohybovala se okolo 70%. Výbor tvořilo celkem 16 členů + 1 zástupce revizní komise. Členové výboru zastupovali všech 6 oddílů, které působí v naší jednotě. Výbor měl volené funkce: předseda, dva místopředsedové, pokladník, hospodář a jednatel. Výbor se na svých schůzích hlavně zabýval hospodářskými úkoly a finančním zajištěním provozu TJ. Z toho důvodu byli součástí výboru také dva členové výboru: správce tělovýchovného areálu a nájemce restaurační části sokolovny. V poslední době finanční zajištění naší jednoty se stalo tvrdým oříškem. Situace kolem Sazky v loňském roce dospěly k vrcholu, který měl nepříznivý vliv na financování sportu v republice. Proto díky pomoci Obecního úřadu ve Fryčovicích, který naší jednotu podpořil finančním darem, se nám podařilo tuto tíživou situaci překonat. Na poli hospodářském se více méně podařilo udržovat majetek a areál v životaschopném stavu. Díky obětavé pomoci sponzorů a členů oddílu kopané se započalo s dlouho odkládanou výstavbou tribuny na fotbalovém hřišti, která se pomalu začíná rýsovat nejen jako v minulosti na papíře, ale i fyzicky při pohledu z obecní cesty. V loňském roce se také podařilo ve spolupráci s obecním úřadem zrealizovat pomocí státní dotace na výsadbu zeleně na místním stadiónu. V návaznosti na tuto výsadbu bylo vykáceno 30 stromů a kvůli tomu muselo být demontováno a poté zase dáno do původního stavu oplocení. Staré pařezy byly vytrhány a odvezeny. Další zemní práce po kácení budou pokračovat v roce 2013. Výstavbou základů nové tribuny bylo nutné zkrátit a přemístit trysky zavlažovacího systému. Také bylo přemístěno doskočiště pro skok daleký. Ve spodní chatě byla demontována stará kuchyňská linka a nahrazena novější. Při zemních pracích byl kolem chaty vybudován trativod pro odvod povrchové vody. V hlavním rozváděči v sokolovně byl namontován odpočtový elektroměr, který by měl zmapovat spotřebu elektrické energie pro činnost TJ. V tělocvičně byly opraveny lavičky a obložení nade dveřmi a lišty zapěnovány montážní pěnou. Špalety dveří u nářaďovny a u vstupu na toalety byly zajištěny proti uražení obložení. Na balkóně byla vybudována nová dělící stěna. Na podzim byly započaty úpravy hřiště pro trénink, které budou dokončeny v roce 2013.
  Naše jednota v loňském roce pořádala 54 šibřinky, které se konaly v tradičním únorovém termínu a pomyslně odstartovaly oslavy 100 let založení naší jednoty. Tomu taky odpovídal název – „sto svíček na dortu“. Na sklonku loňského roku se začaly připravovat 55. Šibřinky, které vyvrcholí na přelomu února a března pod názvem „Kapitáne, kam s tou lodí?“.
Teď trochu statistiky. Naše jednota měla k 31. 12. 2012 celkem 353 členů. Z toho badminton 30, fotbal 146, rekreační sporty 115, klub turistů 21, volejbal 30 šachy 11 a ostatní nezařazení 12. Z celkového počtu je 83 v mládežnických kategoriích. Součet členů jednotlivých oddílů neodpovídá těm 353, protože někteří členové jsou v evidenci ve více oddílech.
Tak a v další části mé zprávy se pustím do hodnocení činnosti jednotlivých oddílů. Začnu v současnosti co do počtu členů největším – oddílem kopané. V oddíle když to vezmu od těch nejmladších, tak působí oddíly mladší a starší přípravky, starší a mladší žáci, dorostenci, muži „A“ a „B“ a stará garda.  Mladší přípravka začala rok 2012 turnajem v Kozlovicích, pak následovalo semifinále zimní ligy a konečné páté místo. Mužstvo v jarní části hraje tzv. „brušperskou ligu“. V jarní části z devíti utkání pětkrát vyhrálo. Nakonec obsadilo konečné 6 místo. Nejlepším střelcem se stal Lukáš Boček s 34 brankami. Podzim začal již bez opor ročníku 2003 turnajem v Mošnově, kde obsadilo 6 místo, a následující turnaj ve Staříči s přehledem vyhrálo. Úspěšně si vede i v podzimní části „brušperské ligy“, kterou mužstvo zvládlo 7 vítěznými zápasy. V závěru loňského roku hraje mužstvo zimní ligu, kde ze třinácti zápasů 12 zápasů dotáhlo do vítězného konce. Trenéry mladší přípravky jsou Michal Galásek a Rosťa Míček.
Starší přípravka opět působí v „brušperské lize“. V jarní části z celkových 8 zápasů 6 vyhrálo. Celkově obsadila 3 místo. V jarní části u mužstva působili trenéři Pavel Janša a Marcel Havlík. Do podzimní části „brušperské ligy“ převzali mužstvo Paličková Simona a Lukáš Staněk. Podzimní část „brušperské ligy“ odehrálo mužstvo s 8 vítězstvími a pouze dvě porážky a to je vyneslo na celkové  druhém místo po podzimu. Velké poděkování u těchto dvou mladých mužstev patří rodičům hráčů, kteří obětavě jezdili na zápasy a podporovali je v jejich výkonech.
Družstvo žáků je rozděleno na starší a mladší a trénovali je v jarní části duo Jirka Petráš a Jirka Opluštil. Vedoucím mužstev byl Tomáš Strnadel. Zpestřením zimní přípravy byla účast v zimní lize a na turnaji v Příboře, který starší žáci vyhráli. Jako nováčci si obě mužstva dobře vedli v krajské soutěži. Konečné 3 místo starších a 4 místo mladších žáků po jarní části lze hodnotit jako velký úspěch. Do podzimní části Jirku Opluštila vystřídal na trenérském postu Pavel Janša. Starší si žáci přenesli výbornou formu do podzimní části. Ke konci soutěže byla obě mužstva v soutěži postiženy četnými zraněními, a tak konečné druhé místo starších žáků lze hodnotit jako velký úspěch a 10 místo mladších žáků odpovídá jejím možnostem.
Dorostenci jarní část sezóny odehráli ve výborné formě a z celkových 13 zápasů bylo 10 vítězných a po jedné remíze a jedné prohře. Nakonec skončili v okresním přeboru na druhém místě. Do podzimní části šlo družstvo oslabeno o 6 hráčů, kteří z věkových důvodů již nemohli pokračovat a které nahradili pouze dva hráči, kteří z věkových důvodů přešli ze starších žáků. Bohužel hráči dorostu přestali chodit na tréninky a vypadalo to, že je fotbal přestal bavit, proto v některých podzimních zápasech vypomáhali dorostu starší žáci. Po podzimu je mužstvo čtvrté za 7 výher, jednu remízu a 3 prohry. Mužstvo trénoval Mirek Polášek a vedoucím mužstva byla Dáša Nevludová. Pozitivem je účast tří hráčů dorostu v zápasech „A“ mužstva, další podle potřeby vypomáhali „B“ mužstvu. A když už jsem vzpomenul „B“ mužstvo, tak budu toto mužstvo v další části mé zprávě hodnotit. Jarní část byla okresní soutěž dohrána silou vůle s předsevzetím, že se do podzimní části okresní soutěže se mužstvo více semkne a budou se očekávat lepší výsledky než propadák na jaře 2012. Byly s výborem oddílu domluveny nové podmínky pro fungování „B“ mužstva. Trenérem „B“ mužstva se stal Marcel Havlík. A nakonec se tyto nové skutečnosti začaly projevovat v účastech na trénincích a později i v zápasech. Po podzimu je mužstvo na 9 místě z 15 účastníků. Dalším mužstvem, které budu hodnotit je „A“ mužstvo mužů. Do jarní části mužstvo vstupovalo pod vedením trenéra Lukáše Barana s odhodláním udržet si poklidný střed tabulky  I.B třídy skupiny „D“. Bohužel začátek nevyšel a tak se mužstvo po pěti kolech octlo na pokraji sestupové pasti. Nakonec se podařilo soutěž udržet a konečné 9 místo bylo zklamáním. Do podzimní části doplnil trenéra Lukáše Barana na tandem Igor Zahradník. Mužstvo se doplnilo hostujícímí hráči. „A“ mužstvo mužů bylo společně se Staříčem přeřazeno do „tešínské“ skupiny „C“ I.B třídy. Dostali jsme nové soupeře a také mužstvo muselo bojovat s dalším soupeřem – urážlivostí a ješitností u některých hráčů a také s velkým počtem zranění. Nakonec výpomocí několika dorostenců a hráčů „B“ mužstva se podzim částečně podařilo zachránit. Nakonec mužstvo obsadilo 12 místo na hranici pásma sestupu. Toto vedlo ke změně na trenérském postu, kde se hlavním trenérem po podzimu stal Jan Šponiar a asistenta mu bude dělat Igor Zahradník. Proto do jarní části čeká „A“ mužstvo velké předsevzetí – udržet  I.B třídu. Poslední hodnotícím mužstvem je stará garda, ve které stále ukazují své fotbalové umění bývalí hráči fotbalového oddílu. Nehrají sice žádnou soutěž, ale utkávají se se starými gardami sousedních fotbalových oddílů v přátelských zápasech.
Jak jsem již dříve uvedl, hlavní mimosportovní činností oddílu kopané to byly práce na výstavbě dlouho vytoužené tribuny. Kromě tribuny hráči odpracovali hodiny na opravě trávníku fotbalového hřiště. Oddíl pořádal v srpnu předpouťovou zábavu.
Po kopané následuje další oddíl - oddíl rekreačních sportů. Oddíl řídí 10 členný výbor, složený ze cvičitelů, kteří zajišťují cvičební hodiny v tělocvičně. Poměrně velký úspěch oddíl sklízí za cvičení rodičů s dětmi. Pozitivem tohoto cvičení je účast až 35 dětí a jejich rodičů. Dále v hodině zdravotního tělocviku pro ženy se účastní okolo 20 žen. Úterního cvičení žen se účastní 10 – 15 žen, ve středu se parta nadšenců pravidelně schází při nohejbalu a v pátek nejprve odpoledne probíhá cvičení žaček a ve večerních hodinách oddíl zajišťuje nejprve cvičení aerobiku pro dorostenky a ženy. Opět po letech se podařilo oprášit tradiční hodiny gymnastiky pro muže a poté se jiní muži a dorostenci prohánějí s míčem v míčových sportech. Kromě cvičebních hodin oddíl zajišťoval tradiční šibřinkovskou zábavu a v květnu tradičně vypomáhal při pořádání pohádkového lesa. Samozřejmě nemohu vynechat tradiční šibřinky, v jejichž programu vystupuje většina členů.
Třetím oddílem na řadě je teď oddíl odbíjené. Oddíl hned po Novém roce pořádal již tradiční novoroční turnaj v tělocvičně. V loňském roce se ho účastnila čtyři družstva a domácí obsadili druhé místo. Největší úspěchy v oddíle v v loňském roce, ale i v současné době sklízí pod vedením trenéra Ivana Capa družstvo žen, které se po jarní části stalo přeborníkem okresu. Po podzimu je na výborném druhém místě. Oddíl uspořádal v červenci tradiční turnaj „Memoriál Ládi Kaluse“. Zúčastnilo se ho 12 družstev. Dvě družstva přihlásili domácí a obsadili nakonec druhé a třetí místo. Členové oddílu se přičinili za úpravu antukového hřiště před již dříve zmíněným turnajem, kde nejen na turnajích, ale i zde na body zvítězili nad plevelem.
V pořadí čtvrtý oddíl na řadě je oddíl Klubu turistů. Stejně jako oddíl volejbalu začínají turisté Nový rok tradicí – „Novoročním přechodem Palkovických hůrek“ v roce 2012 již po 38. Účast byla 30 turistů. Na vrcholku Kubánkova v nadmořské výšce 661 m n m se na počátku roku tradičně setkávají turisté z okolních obcí. Jakmile zmizel sníh a povrch trochu oschl, začaly se pořádat cyklovýlety do okolí. Nejprve kratší a pak se postupně s oteplováním začaly trasy prodlužovat. Turisté otestovali nové úseky cyklostezky ze Sviadnova do Hrabové. Postupem času se vydali až přes Klimkovice, Mexiko do Poruby. 19 května oddíl společně s oddílem rekreačních sportů uspořádal další ročník fryčovických pochodů. Akce byla zakomponována do oslav 100 let založení naší TJ. V loňském roce se zřejmě ke gratulantům připojilo i počasí, a tak se pochody uskutečnily za nádherného teplého počasí, které přilákalo rekordní návštěvu 723 účastníků. Z toho na pohádkový les 665, pěší 20 km trasu absolvovalo 7 účastníků a zbytek 51 účastníků si vybralo kolo a vybíralo si ze šesti nabízených cyklotras od 36 do 52 km. Pro všechny účastníky byly k příležitosti již zmíněných oslav připraveny pamětní medaile. Na přelomu června a července oddíl uspořádal týdenní cyklodovolenou na Šumavě. Tato akce byla pořádána jako vzpomínka na Zdeňka Uhlíře, který právě před pěti lety nás na Šumavě nečekaně opustil. V rámci tohoto týdne se podařilo navštívit řadu nádherných šumavských míst jako například Kvilda, pramen Vltavy, Knížecí pláně, Modravu, Březník, Vchynicko-Tetovský kanál, Jezerní slať, Srní, Čeňkovu pilu, krásné údolí Hamerského potoka, Antýgl, Bučinu, Poledník, Schwarzenberský kanál, Nové údolí a Lipno. Při cestě na Šumavu a pak nazpátek domů účastníci ještě stihli poznat zámek Hluboká a Český Krumlov. Opět počasí bylo na straně účastníků a tak vyšlo naprosto vše, co bylo pro účastníky připraveno. V červenci se 10 cyklistů vydalo na dalekou cestu do Litvy za poznáváním cyklostezek v tomto pobaltském státě. Tato akce byla zajištěna přes CK EUROCYKL. Na podzim ve václavském čase oddíl uspořádal tradiční cykloputování po vinných stezkách Jižní Moravy. Tentokrát se zavítalo do oblastí „modrých hor“ – do oblasti vesnic Němčičky, Vrbice, Kobylí, Bořetice a Velké Pavlovice. Vinařskou stezku modrých hor tvoří uzavřený okruh plný výhledů do okolní krajiny plné vinic. Počasí opět nezklamalo a tak ke spokojenosti účastníků se navíc přidalo večerní posezení u vínečka ve vinném sklípku. Kromě novoročního pochodu a fryčovických pochodů je stále více populární fenomén posledních let – kolo. Pěší túry už tak netáhnou, a tak se oddíl více zaměřuje na kola a akce s nimi spojené.
Předposledním oddílem, který teď budu hodnotit je nejmenší oddíl co do počtu členů - oddíl šachu. Tento oddíl vede tříčlenný výbor. Po sestupu z krajské soutěže v roce 2011 oddíl hrál okresní přebor. Cílem oddílu byl návrat zpět do krajské soutěže. Tento cíl se nakonec podařilo splnit a tak od podzimu 2012 družstvo opět hraje krajský přebor. Cíl pro tuto rozehranou sezónu je jasný – záchrana v krajské soutěži. Po podzimu je družstvo na 8 místě a vzhledem ke značné vyrovnanosti družstev tato pozice družstvu nedává žádnou jistotu k uchování v soutěži. Kromě již zmíněné soutěže několik oddílových hráčů hostuje v Brušperku, hrající okresní přebor. Několik hráčů se v loňském roce zúčastnilo kandidátských turnajů ve Frýdku-Místku a v Ostravě. Několik úspěchů zaznamenal Josef Blecha na několika bleskových turnajích.
Jako poslední budu hodnotit nejmladší oddíl – oddíl badmintonu. Oddíl, jehož historie se započala rokem 2008, tvoří pětičlenný výbor. V současné době základnu oddílu tvoří 30 členů. Činnost oddílu je hlavně tvořena naplněním nedělních podvečerních hodin tímto sportem a pořádáním turnajů dvojic nebo čtyřher v průběhu roku. K tomu oddíl potřebuje zázemí, které poskytuje zdejší tělocvična – čtyři plnohodnotné kurty, na kterých se dá hrát dvouhra i čtyřhra. Oddíl v loňském roce uspořádal tři turnaje. První turnaj se konal v březnu, druhý v listopadu a poslední těsně před vánocemi.
Toto byl výčet činnosti jednotlivých oddílů. Určitě nemohu vynechat již vzpomínané oslavy 100 let založení naší TJ, které pomyslně odstartovaly 54 Šibřinky i a pokračovaly květnovými fryčovickými pochody a byly zakončeny finálem 23. června na místním stadiónu kulturně – sportovním odpolednem. Opět zaúřadovalo počasí, které podpořilo význam tohoto výročí. Dopoledne se uskutečnil na hřišti mezinárodní fotbalový turnaj žáků „memoriál Miloše Kubláka“ za účastí družstev z Polska, Slovenska a z Česka. Odpoledne se v sokolovně sešli významní členové naší jednoty, trenéři, cvičitelé a členové výboru na slavnostní schůzi, kde jim byla předána pamětní kniha TJ Sokol Fryčovice, která vznikla za podpory Obce Fryčovice a nadace OKD. Od odpoledních hodin pak program pokračoval na sokolském hřišti, ve kterém ukázali své nadání a umění žáci MŠ a ZŠ Fryčovice, členové TJ Sokol Fryčovice a členové SDH  Fryčovice. K nahlédnutí byla hasičská technika, auto, které se účastnilo slavného Dakaru, děti si zařádily na skákacím hradu. Na umělém volejbalovém kurtu se uskutečnil přátelský volejbalový zápas. V podvečer vystoupili na pódiu nejprve Jarda Hypochondr se svojí skupinou, skupina HEC a večer patři skupině REZON a její taneční zábavě. Oslavy zajišťovaly všechny oddíly TJ.
  Na závěr bych chtěl poděkovat výboru TJ, jehož dvouleté funkční období je u konce za práci, která za ním stojí. Že se i přes těžkou dobu podařilo udržet sport v obci na velmi dobré úrovni. Nový výbor čeká opět těžká práce se sháněním financí pro sport. Musíme pěstovat u všech svých členů zvýšenou péči o majetek jednoty, hlídat šetření energií. Tudy se bude odvíjet hlavní směry k zajištění podmínek pro sport v obci. Zodpovědně se postavit k výběru členských příspěvků v oddílech apod. Připravit opět šibřinky, jejichž finanční výsledek je taky pro jednotu velmi důležitý. Všechny své aktivity mohou oddíly prezentovat na webových stránkách TJ Sokol Fryčovice, www.tjsokolfrycovice.er.cz, kde se dozvíte nejvíce informací z dění naší TJ. Oddíly kopané a volejbalu mají sice své vlastní webové stránky, ale odkazy na ně naleznete na těch hlavních sokolských. I toto je forma, jak dostat fryčovické sportovní dění do podvědomí nejen občanům Fryčovic, ale i v republikovém i mezinárodním významu. Z historie prohlížení a hlavně z lokalit, odkud se na ně lidé připojují, se dá vysledovat, že i za mořem jsou lidé, kteří na svou rodnou obec nezapomněli.
  Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem členům, cvičitelům, trenérům a hráčům za odvedenou práci pro TJ Sokol. Dále bych chtěl poděkovat ZŠ, MŠ a SDH Fryčovice, kteří nám vyšli vstříc při organizaci oslav 100 let naší jednoty. Sponzorům a zejména představitelům Obce Fryčovice za pomoc při podpoře sportu ve Fryčovicích.  Ještě dodatečně bych chtěl Vám všem popřát do roku 2013 hodně štěstí, zdraví, pohody a sportovních úspěchů.
                                                                                                  Děkuji Vám za pozornost