tenisový kurt (s umělou hmotou)

Rezervaci provádějte v roce 2019:

osobně v restauraci SOKOLKA !

 

Po - Pá od 16.00 do 20 hodin

So, Ne od 10.00 do 20.00 hodin

 

 Pravidla provozu hřiště s umělým povrchem

 Povinnosti uživatelů hřiště

-        Každý uživatel hřiště je povinen se seznámit s pravidly provozování tohoto hřiště

-        Zachovávat v areálu TJ Sokol zásady slušného chování.

-        Ochraňovat majetek TJ Sokol.

-        Nahradit případné škody, které způsobí.

-        Hřiště je určeno pouze pro míčové hry.

-        Na hřišti nelze provozovat kolové hry a hry na kolečkových bruslích.

-        Každý hráč si musí hřiště před hrou upravit tak, aby byl způsobilý pro hru, tj. smést listí a případné nečistoty z celého hřiště a toto vymést ven na travnatý povrch

-        Hráči musí používat obuv určenou pro hru na umělém povrchu. Zakázáno je používání obuvi s hroty nebo kopaček

 

Bezpečnost provozu na hřišti a v areálu TJ

-        Každý hráč užívá zařízení na vlastní nebezpečí a TJ nebere jakoukoliv odpovědnost za jeho úraz či zranění, které si v areálu  TJ  způsobí.

-        Při zjištění poškození majetku TJ jsou hráči povinni tuto skutečnost nahlásit správci.

-        Hráči odpovídají za pořádek na hřišti a v areálu TJ a veškeré odpadky vzniklé během užívání hříště (PET láhve, obaly atd.) odnesou z areálu TJ.

 

Pronájem hřiště

-        Uvedené ceny obsahují jednu hrací hodinu bez rozdílu kolik hráčů na hřišti hraje.

-        Hrací hodina trvá 60 minut. 

-        Hrací hodiny začínají vždy v celou hodinu. Každá nově započatá hodina je považována za novou hrací hodinu, za kterou hráč zaplatí stanovenou sazbu, i když celou hrací hodinu nevyužije.

  

Poplatek za pronájem hřiště, když hrají:  70 Kč/ hodinu (bez rozdílu členství).

 

-        v záznamové knize v restauraci „Sokolka“

          

-        Užívání hřiště Základní školou Fryčovice ve vybraných dopoledních hodinách se řídí samostatnou dohodou mezi TJ a ZŠ.

-        Oddíl volejbalu v hodinách dle pevného rozvrhu hodin používá hřiště bezplatně.

 

                                                               Fryčovice  15.4.2013                                                                

Výbor TJ Sokol Fryčovice