2010

 Zpráva z VALNÉ HROMADY TJ Sokol Fryčovice, konané 15.ledna 2010.

 Vážení sportovní přátelé, vážení hosté

                                Ve zprávě o činnosti TJ Sokol Fryčovice zhodnotím práci výboru TJ za první funkční období, provedu hodnocení společných akcí TJ, stav členské základny, zhodnotím činnost všech oddílů TJ a v neposlední řadě provedu výčet nejdůležitějších hospodářských úkolů za uplynulý rok.

                 Výbor, zvolený na poslední valné hromadě pracoval v počtu 15 členů. Každý oddíl měl ve výboru své zvolené zástupce. Kromě letních a vánočních prázdnin se výbor pravidelně scházel co 14 dní na svých výborových schůzích. Průměrná účast členů výboru byla 73%. Hlavními body, kterými se výbor zabýval, bylo zabezpečení finančních prostředků na údržbu a provoz všech tělovýchovných zařízení. V loňském roce, kdy jsme snad každý pociťovali dopad světové hospodářské krize je tento bod důležitý i pro letošní rok, kdy se dá očekávat možný obrat k lepšímu podle prognóz až ve druhé polovině letošního roku. Proto je také důležité kromě již zmiňovaného bodu zvýraznit i další související bod – pečovat a chránit majetek TJ. Všechny tyto body byly obsaženy v usnesení z loňské valné hromady.

                Kromě dotací z okresu, kde máme jako jednota svého zástupce – Dalibora Hrabce, se jednota nebo oddíly snažily získat finanční prostředky formou sponzoringu, výběrem oddílových a členských příspěvků, sponzorskými příspěvky nebo vlastní hospodářskou činnosti, jako byl výtěžek ze zábav a šibřinek nebo  z pronájmů objektů nebo ploch TJ. Na hospodárnost provozu a péči o majetek dohlížela revizní komise, která byla taktéž zvolena na minulé valné hromadě, a zástupce této komise podle potřeby se účastnil výborových schůzí.

 

                Členská základna TJ Sokol Fryčovice k 31.12.2009 byla: naše jednota měla celkem 427 členů, proti roku 2008 se jedná o pokles o 35 členů. V jednotlivých oddílech byla situace následující: ASPV 186 členů, oddíl kopané 173 členů, oddíl volejbalu 29 členů , oddíl KT 28 členů, oddíl šachu 13 členů a oddíl badmintonu 24 členů.

 

                Společnou akcí, do které se zapojily všechny oddíly TJ je pořádání tradičních šibřinek. V loňském roce se uskutečnily po 51. A jejich program se odvíjel pod názvem „volba MISS povodí Ondřejnice“. Šibřinky se konaly ve čtyřech večerech v tradičním únorovém termínu. O šibřinky byl velký zájem, o čemž svědčí i obsazení jednotlivých večerů, které po letech byly vyrovnanější než v předešlých letech. V programu vystoupilo celkem 112 cvičenců. V současné době jsou v plné přípravě ty letošní – v pořadí 52.

                 Z důležitých hospodářských úkolů, které proběhly nebo byly započaty v loňském roce bych jmenoval:

-Malování chodby u šaten, výměna elektrického rozvodu do mědi, nové vypínače

-Výměna dveří v šatnách, obložení na chodbě.

-Přístavba k průchodu mezi tělocvičnou a sokolovnou, pro čistší, bezpečnější, přehlednější  vstup do tělocvičny.

-Oprava trávníku položením travnatého koberce před brankami

-Položení samozavlažovacího systému na hřišti

-Oprava oplocení na kurtech s umělým povrchem

V restauraci SOKOLKA to bylo:

-položení nové krytiny na podlahu

-vymalování sokolovny

-kompletní renovace výčepu

Rozdělení pracovní činnosti v TJ:

Práce údržbářské v areálu se starají Nevlud Mirek, Stuchlík Ivo(do srpna ještě Kublák Miloš)

Sečení trávy a práce související s údržbou fotbalového hřiště - Hořelka Václav

Chod v sokolovně zajišťují manželé Konvičkovi

Úklid v tělocvičně a praní dresů se vzorně starají pí. Dryáková a pí Kozubková

Kotelnu má na starost ing. Kozubek Jaroslav.

    A teď výčet činnosti jednotlivých oddílů.

 ASPV

                v odboru pracuje celkem 8 cvičitelů, kteří se starají o zabezpečení chodu všech cvičebních hodin v rámci ASPV. ASPV patří vždy ze začátku roku na tradičních šibřinkách secvičení programu. Proto právě první dva měsíce každého roku se život v tělocvičně proměňuje v pilování jednotlivých čísel a v únoru se přidává i stavba pódia a výzdoba tělocvičny a sokolovny. ASPV uspořádala jedenkrát celodenní cvičení pro ženy a to  5. prosince. K již tradičním akci lze přiřadit i spolupráce na pořádání fryčovických pochodů -  Pohádkového lesa v květnu.  ASPV z kulturních akcí uspořádalo v loňském roce jednu taneční zábavu v  tělocvičně.

Pokud se podíváme na jednotlivé složky, které působí v ASPV:

Ženy, dorostenky a cvičení žen s míči – jsou nejpočetnější složkou aktivních členů ASPV,  mají kvalitní vedení hodin,  přestože je cvičení rozděleno do tří dnů, tělocvičnu dokáží plně a efektivně využít.  Návštěvnost se pohybuje okolo 15 - 20 žen. Muži a dorostenci – hodiny jsou naplněny především míčovými hrami, sportovat chodí pravidelně 1x týdně okolo 10 mužů. V loňském roce se podařilo rozběhnout cvičení mladších žáček 1.-5.ročníku, které navštěvuje v průměru okolo 8 žaček. Odboru se daří v pořádání cvičení rodičů a dětí, které navštěvuje v průměru 10 párů.     

2. oddíl kopané

 Přípravka

 Hodnocení fotbalového roku 2009 rozdělím na jarní a podzimní část. V jarní sezóně do oddílu docházelo 24 chlapců, kteří byli rozděleni dle věku na mladší a starší. Mladší hráče měli na starost trenéři P.Demel a D.Překlasa. O starší se starali pánové L.Adamovský, J.Opluštil a J.Petráš. Naší činností bylo zvládání a prohlubování základů kopané a postupně je zdokonalovat tak, aby se je chlapci naučili přenášet do soutěžních utkání v tzv."Brušperské lize". V ní jsme měli dvě mužstva,"A" a "B"."A" jako téměř vždy patřilo mezi favority soutěže a tyto prognózy od začátku naplňovalo. Konečné druhé místo v tabulce za Brušperkem odpovídalo naší předváděné hře . "B" mužstvo, tvořené vesměs naší drobotinou, se také neztratilo a obsadilo 13 pozici. Na závěr sezóny šest nejlepších družstev sehrálo finálový turnaj o celkového vítěze soutěže. Tentokrát jsme byli jeho pořadateli my, a i když počasí nebylo zrovna ideální, tak nás naši kluci potěšili kvalitní hrou a výbornými výsledky. Třešničkou pak bylo vítězství v tomto turnaji a titul vítěze "Brušperské ligy" pro sezónu 2008-09.

      Tento závěr soutěže byl pro nás vyvrcholením tříleté práce s ročníkem 1998, který dokázal, že patří k nejnadanějším za poslední roky. Chlapci ukázali, že mají fotbal rádi a chtějí na sobě pracovat, což doufejme, potvrdí i v kategoriích starších. Spolu s tímto ročníkem se u přípravky rozloučil po 10-ti letech trenér L. Adamovský, který přesedlal k mužům na pozici maséra a po 12-ti letech J.Petráš , jenž přešel k mužstvu naších žáků.

      Létem prakticky začala nová kapitola přípravky ve Fryčovicích. Na lavičku jako hlavní trenér usedl M.Havlík, jeho pravou rukou se stal P.Demel a dále vypomáhají P.Janša a J.Guráš. Také kádr hráčů se obměnil. Po odchodu 8 chlapců do kategorie žáků, zůstalo jen pár chlapců se zápasovými zkušenostmi, doplněnými těmi nejmenšími. Již každoroční prověrkou, jak na tom budeme, bývá první sobotu v září turnaj v Mošnově. Chlapci se předvedli nad očekávání. V silné konkurenci B.Ostrava , Hlučína, Kopřivnice a ostatních, kluci obsadili pěkné čtvrté místo. Potěšující byla i pozitivní odezva od přítomných diváků. Tento úspěch hráče nabudil do další práce a zvýšil očekávání z nového ročníku "Brušperské ligy" 2009-2010. Do ní tentokrát nastupovala přípravka s jedním mužstvem - Fryčovice "A". A vstup to byl výborný. Osm zápasů v řadě přípravka vyhrála a až devátý byl pro ni osudný. V zápase, kterém hráči herní převahu nezužitkovali v gólech, přišla prohra s Jistebníkem. Zbývající zápasy byly díky nepřízni počasí přeloženy na jaro, tak že podzimní bilance je pro přípravku prozatím výborná. Konec fotbalového roku 2009 má přípravka zpestřena halovými turnaji. První odehrála 5.12. v Zašové. Na tento turnaj přípravka odjížděla poprvé a těšila se na nové prostředí a jiná družstva z Valašského regionu. Chlapci opět překvapili. Výbornými výkony se předvedli již ve skupině a i vyřazovací část zvládli bez zaváhání. Celý turnaj vyhráli, když nechali za sebou mužstva Valašského Meziříčí a Rožnova p.R. Z hráčů se zaskvěl Marek Janša s 12 góly nejlepší střelec turnaje. Dobrá reprezentace oddílu byla také patřičně prezentována ve valašském regionálním tisku. Dalšími akcemi, které přípravka do konce roku stihla, byl každoroční předvánoční turnaj v naší tělocvičně.

Starší žáci

 Jarní část mužstvo žáků zakončilo na třetím místě okresního přeboru skupiny „A“, kdy udrželo klidný střed tabulky. Podzimní část sezóny 2009 – 2010 můžeme hodnotit takto:   Velice mladé družstvo, do kterého během letní přestávky přišlo 7 hráčů z přípravky a nahradilo tak 7 hráčů, kteří odešli do dorostu a Pavla Šuberta s Filipem Volným, jež jsou na hostování v Brušperku, nakonec soutěž vyhrálo a zajistilo si účast v jarní finálové skupině o přeborníka okresu Frýdek-Místek. Po skončení podzimní části soutěže se starší žáci přesunuli do haly. Mladší žáci ročník nar.1997 a mladší a starší žáci nar.1995 a 1996 hrají zimní halovou ligu. Mladší žáci již odehráli první kvalifikační turnaj v neděli 8.11.2009 v Brušperku a v konkurenci šesti družstev zvítězili a kvalifikovali se do semifinálového turnaje, který bude 31.1.2010 v Brušperku od 13,30 hod. Starší žáci odehráli úvodní turnaj rovněž v Brušperku v úterý 17.11.2009 od 8,00 hodin, kdy jejich soupeřem byly celky Brušperku, Metylovic, Staříče, Veřovic a Fotbalu Frýdek-Místek.

            
Dorostenci

 Jarní část sezóny družstvo dorostenců po střídavých výkonech ukončilo na konečném 5.místě. Podzimní sezónu lze hodnotit jako vydařenou, neboť mužstvo neprohrálo ani jedno mistrovské ani přátelské utkání. V přípravě na podzimní soutěž se trénovalo 3x týdně a družstvo mělo krátké soustředění na fotbalovém hřišti ve Fryčovicích. Odehrálo čtyři přátelské utkání, ve kterých se vystřídali rovnoměrně všichni hráči, ale nikdy družstvo nehrálo v ideální sestavě, protože hráči měli jisté povinnosti, dovolenky, brigády, někteří zdravotní problémy. Celkově se dá říct, že mužstvo bylo kvalitně připraveno. Většina hráčů pochopila, že bez dobré přípravy nemůžou podávat adekvátní výkon. Proti minulým sezónám se zlepšila i kázeň družstva. Jak jsem již na začátku naznačil, tak družstvo dorostenců suverénně vede po podzimu tabulku s velkým odstupem od druhého a má nakročeno na postup. V podzimní části vedl družstvo trenér M.Polášek.

Muži

 Do jarní části soutěže družstvo nastupovalo s úkolem zachránit se a to co nejdříve a pomaličku omlazovat mužstvo. Tento úkol se nakonec podařilo splnit. V závěrečných zápasech dostávali příležitost i hráči dorostu. V jarní části patřili k lepším hráčům Baran Lukáš, Šlachta Jan, Žurovec David, Galásek Daniel, Rumel Jan. Mužstvo vedl trenér Polášek Miroslav, vedoucí mužstva Guráš Jan, masér Tomáš Lanča. Přípravu na podzimní část zahájilo družstvo dospělých  v červenci. Mužstvo odehrálo čtyři přípravná utkání. V průběhu sezóny sehrál tým dvě kola okresního poháru Ondrášovka cup, kde ve druhém kole podlehl Starému Městu na pokutové kopy. Mistrovské zápasy po letech družstvo zvládá nepoměry dobře. Ty tam jsou loňské sestupové starosti. Po podzimní části sezóny mužstvo skončilo na 4.místě s 22.body a skórem 29 : 18. Trenérem mužstva je od podzimu Miroslav Somr.

 Jinak v lednu pořádal oddíl kopané Fotbalový ples. V srpnu oddíl již tradičně pořádal pouťovou zábavu.

V letošním roce probíhal i další rozvoj hrací plochy, o kterou se vzorně staral Václav Hořelka. Postupně zdokonalujeme i zavlažování hřiště, které zůstává i nadále prioritou z hlediska hospodářské činnosti.

 Oddíl odbíjené

 Rok 2009 oddíl tradičně zahájil uspořádáním novoročního turnaje. Družstvo mužů se umístilo na 2.místě ze čtyř pozvaných. Od poloviny března pokračovala soutěž mužů – Ostravská liga. Soutěž pokračovala až do května. Družstvo mužů se v ní umístilo na konečném 7. místě. V letním červencovém prázdninovém termínu oddíl uspořádal tradiční turnaj smíšených družstev „ Memoriál L.Kaluse“. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev. V září začala podzimní část ostravské ligy a po podzimní části družstvo mužů se usadilo na průběžném 8. místě. Podzimní část zahájilo taktéž družstvo žen, které dokázalo odehrát vyrovnané zápasy s favority soutěže a usadilo se ve středu tabulky. Mimo sportovní činnost oddíl vlastními silami zlepšil stav povrchu obou herních kurtů. V loňském roce oddíl podpořila finančně hlavně firma Frymm.

 Klub turistů

 První akcí letošního roku byl již 35 ročník Novoročního výstupu na Palkovické hůrky s pěknou účastí asi 40 turistů, a zájem o tuto akci vzrůstá i  okolních vesnic.

Na zahájení pěší turistické sezóny přes Javorový byla účast jen 12 turistů, na tak pěknou trasu máme o účasti úplně jiné představy. Cyklistickou sezónu oddíl zahajoval dvoudenní akcí v počtu 31 cyklistů. Za pěkného počasí se projíždělo krásnou krajinou kolem přehrady Slezská Harta a Kružberk, údolím Budišovky na Hadinku. Na druhý den čekal návrat přes Jeseník nad Odrou, Starý Jičín, Štramberk do Fryčovic.  Už samozřejmostí velké účasti je 22.ročník Pohádkového lesa a 43. ročník fryčovických pochodů. Velice malá propagace se na účasti pohádkového lesa neprojevila, z celkového počtu 615 účastníků bylo na pohádkovém lese 559, pěší 20km – 6, kola 50km – 6, kola 40km 44 účastníků.  Na 13 a 14 června bylo zajištěno ubytování na Rejvízu, zajištěna doprava Busem. Zpracován program a trasy, vytištěny mapky ale pro malý zájem byl zájezd zrušen. Ve stejném termínu jsme nabídli cyklo výlet – Janovice, Malenovice, Frýdlant a přes Ondřejník do Fryčovic. I této akce se účastnilo jen 8 – cyklistů. V červenci byl realizován zájezd pro cyklisty - Švýcarsko - Na kole pod EIGEREM. Náročná ale velice krásná rekreační oblast Bernských Alp z horských masívů převyšujícími 4 000 m, z nádhernými údolí, Interlaken, Lauterbrunnen, Wengen, Múrren, vodopády, nejvýše položené železniční nádraží v Evropě (3 454m). I létající brazilci, včetně třešničky na turistickém dortu v podobě nádherného výletu za nádherného počasí na Jungfraujoch - vršek Evropy je už jen v našich vzpomínkách. Opačná strana mince má nesplněný úkol, nebyl zajištěn jednodenní zájezd do Vrátné Doliny. Posunutý termín třídenní bicyklovkou vinnými stezkami 25.- .27. září byl provázen mimořádně krásným a teplým počasím, krásným prostředím Jižní Moravy v okolí Baťova kanálu, místy z cyklostezkami s novým asfaltovým povrchem. K tomu pěkné ubytování v klidném prostředí vinných sklepů Blatnice pod sv. Antonínem , výborný burčák a víno s výraznou chutí této oblasti. Poznali jsme a projeli další část Jižní Moravy. Na závěr cyklistické sezóny byl mimo připravované akce uspořádán krátký výlet kolem Hukvald, ZAMYKÁNÍ CYKLOSTEZEK s malou účastí ale se slibnými představami do příštího roku.

 Šachy

 V sezóně 2008-2009 hrálo družstvo třetím rokem čtvrtou nejvyšší mistrovskou soutěž družstev v ČR, a to krajský přebor. Od počátku oddíl si byl vědom, že ho čeká urputný boj o záchranu. Při sestupu 4 posledních družstev z celkem 12 byly vyhlídky na záchranu pouze v případě, že budou nastupovat ve všech utkáních v nejsilnější sestavě. V celé soutěži družstvo zvítězilo pouze ve 2 utkáních, 2 zápasy skončily nerozhodně a 7 zápasů prohrálo. Výsledkem bylo 8 získaných bodů a konečné 11 místo. O sestupu rozhodlo poslední utkání v Dolním Benešově, kde družstvo přijelo výrazně oslabeno, částečně z důvodu onemocnění 2 hráčů. Z jednotlivců dosáhli nejlepších výsledků: Matěj Konštacký Jiří Mikulec - získal 6,5 bodů z 8 zápasů, tj. 81% úspěšnost, z domácích to byli Tomáš Lipovský, který získal 5 bodů z 11 utkání, tj. 45% úspěšnost, Jaroslav Kolář získal 3 body ze 7 utkání, tj. 43% a Zdeněk Blecha, který získal 3,5 bodů z 9 utkání, tj. úspěšnost 39%.

                V nově rozehrané krajské soutěži družstvo odehrálo první 4 kola. Ve srovnání s minulým rokem došlo k oslabení hráčského kádru z důvodu odchodu hostujících hráčů do vyšších soutěží. Dosavadní bilance je 1 výhra, 1x nerozhodně a 2 porážky, což odpovídá výkonnostní síle družstva.

                Kromě toho, že někteří členové hostují za šachový oddíl v Brušperku, hrající Okresní přebor, se zúčastnili v průběhu minulého roku i 2 kandidátských turnajů ve FM a Ostravě. Několika úspěchů zaznamenal Zdeněk Blecha účastí na několika bleskových turnajích. Pro žáky základní školy oddíl uspořádal v říjnu náborový turnaj. Další turnaj za účasti dětí z okolních vesnic plánuje oddíl uskutečnit v měsíci dubnu nebo květnu. 

 Badminton

 Poprvé na valné hromadě budeme hodnotit nově vzniklý oddíl badmintonu, který byl založen 23.11.2008. Cílem první roku fungování oddílu bylo přilákat k tomuto sportu co nejvíce nových zájemců. Hráči se scházejí každou neděli podle rozvrhu v tělocvičně. Ta disponuje 4 kurty, na kterých se dá hrát dvojhra nebo čtyřhra. Oddíl uspořádal celkem 3 turnaje, z nichž dva byly veřejné a jeden pouze pro členy oddílu. Účast na turnajích byla nad poměry velmi vysoká. V listopadu měl oddíl zájem uspořádat „Předmikulášský večírek“, avšak pro malý zájem veřejnosti byla tato akce zrušena.

     Celkově z výčtu hodnocení jednotlivých oddílů lze konstatovat, že se daří práce s mládeží. Letošní rok byl také výjimečný tím, že se podařilo jít s dobou a založit webové stránky oddílu kopané a posléze i celé jednoty. Nově zde naleznete informační servis jak z prostředí fotbalového oddílu, výsledky, hodnocení zápasů, tabulky, názory apod. V případě sokolských stránek má každý oddíl možnost prezentovat svou činnost. Nově zde byla provedena prezentace 52.Šibřinek 2010, včetně nového způsobu rezervace místenek. Podle návštěvnosti webových stránek, lze říci, že to byl velice úspěšný krok. Návštěvnost stránek překročila hranice republiky a po tradičně nejpočetnější skupině domácích se neztrácí návštěvníci z oblasti jako je USA, Kanada, Německo a Slovensko.

Letošní rok opět bude před výborem opět stát těžký úkol – zajistit dostatečné množství finančních prostředků pro činnost a na údržbu tělovýchovného zařízení. Je jisté, že bez šibřinek by to bylo velmi těžké. Opět je na nás všech - pěstovat u svých členů péči o majetek sokola, hlídali poškozování majetku a podporovali šetření energií.

                 Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, hráčům, trenérům, cvičitelům a příznivcům za dobrou reprezentaci našeho sokola v loňském roce. Poděkoval bych všem sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na činnost TJ. Hlavní dík patří Obecnímu úřadu ve Fryčovicích a členům Zastupitelstva obce za podporu tělovýchovy a sportu v obci. Poděkoval bych také Sboru dobrovolných hasičů, základní a mateřské škole ve Fryčovicích za velmi dobrou spolupráci v loňském roce.

                   

Děkuji Vám za pozornost.

  

                             ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

                              TJ SOKOL FRYČOVICE ZA ROK 2009

              Hospodaření TJ Sokol Fryčovice s materiálem,základními prostředky a revizi účetních dokladů prováděli členové revizní komise ve složení Šmiřák M.,Laník J.,Bílková H..

             Komise se v průběhu roku scházela dle potřeby aktivit TJ Sokol,předseda komise docházel na výborové schůze jednoty a zajištoval informovanost a monitorování činnosti TJ.

V období pořádání Šibřinek komise byla nápomocna při prodeji vstupenek a v samotné šibřinkové večery vypomáhala pokladní p.Nevludové při provozu a zajištění pokladny.

            V měsíci prosinci 2009 revizní komise provedla inventarizaci majetku TJ.Cílem této prověrky není jen zjištění stávajícího stavu a počtu svěřených prostředků,ale taktéž kontrola s jejich vlastním nakládáním a hospodařením.

 

             Inventury proběhly v těchto oddílech a úsecích :

                                      -sportovní areál

                                      -hospodářské vybavení areálu TJ

                                      -elektro a rozhlas

                                      -kuchyně a restaurace

                                      -bar pro potřebu veřejných akcí

                                      -oddíl kopané

                                      -oddíl odbíjené

                                      -oddíl šachu

                                      -odbor ASPV

                                      -oddíl KČT

 Zodpovědní pracovníci úseků a oddílů :Mikala J.,Hořelka V.,

Strakoš M.,Konvičková P.,ing.Bedrunka I.,Sadílek T.,ing.Bedrunka P.,ing.Konečný V. a Nevlud M.

Komise neshledala v hospodaření jednotlivých článků TJ nedostatků a pochybení.Všem pověřeným pracovníkům děkujeme za přístup a starostlivost o svěřený majetek- jehož hodnota k 31.12.2009 činí-   14 808 657,25 Kč.

  

            Hodnota budov a staveb                     -              13 469 730,60 Kč

            Hodnota strojů a přístrojů                  -                    292 885,50 Kč

            Drobný,dlouhodobý hmot.majetek    -                 1 041 399,15 Kč

            Materiálové zásoby                            -                       4 642,00 Kč

 

                        V roce 2009 jsme z větších investičních akcí uskutečnili-

            •rekonstrukci prostor šaten,výměna dveří,stavební a truhlářské úpravy .

            • vybudování hlavního vstupu do sportovní haly TJ Fryčovice,s cílem bezpečného a

              čistého provozu v naší sportovní hale a přilehlých prostorách(ne kuřárna )

            • byla zrealizována pokládka zavlažovacího systému fotbalového hřiště,zprovoznění

              proběhne v letošním roce 2010.

                                                       

                      

         Revizní komise prověřovala všechny příjmové a výdajové pokladní doklady,jejich řádnou registraci v pokladním deníku a neshledala závady.Dle platných směrnic a předpisů pokladnu TJ zodpovědně vede p.Nevludová J.- za což jí patří uznání a poděkování.

           Revizní komise navrhuje prověřit využití obsazení jednotlivých hodin  tělocvičny a areálu TJ a volné kapacity inzerovat,publikovat a nabídnout veřejnosti k soukromým,firemním a společenským aktivitám s cílem ekonomického využití potenciálu,kterým disponujeme.

         Uvedením nové funkce správce areálu TJ Fryčovice zamezit průběhu akcí,které nejsou

řádně nahlášeny a jejich pořádání povoleno.    

          Na základě provedených inventur revizní komise vyjadřuje spokojenost s činností TJ,oddílů,odborů a hospodářských úseků v roce 2009.

         Všem dobrovolným pracovníkům,trenérům,cvičitelům,funkcionářům TJ Sokol Fryčovice vyslovujeme poděkování za odvedenou práci v roce 2009 a přejeme hodně zdraví,spokojenosti,pracovních a sportovních úspěchů v roce letošním- v roce 2010.  

  

 Fryčovice 15.1.2010                  Za revizní komisi TJ Sokol Fryčovice       

                                                                                   Šmiřák M. 

 

 

 
                                                                                                USNESENÍ

z valné hromady TJ Sokol Fryčovice

konané dne 15.ledna 2010

Výroční valná hromada bere na vědomí:

 1.  Zprávu o činnosti TJ od minulé valné hromady

 2.  Zprávu pokladníka TJ

 

Výroční valná hromada schvaluje:

 1.  Zprávu revizní komise

 Výroční valná hromada ukládá:

 1.  Všem vedoucím oddílům a odborům TJ podílet se na akcích, pořádaných TJ nebo jednotlivými složkami TJ

 2.  Všem trenérům, cvičitelům a vedoucím odborů a oddílů věnovat zvýšenou pozornost péči o mládež

 3.  Všem členům TJ, vedoucím oddílů a odborů, dbát na hospodárnost provozu všech zařízení TJ.

 4.  Všem vedoucím oddílů a odborů, předložit do 8.února 2010 rozpočet hospodaření oddílů na rok 2010

 

 Fryčovice   dne 15.ledna 2009                           předseda návrhové komise:

 

                                                                                               Dalibor Hrabec, členové:  Jiří Opluštil a Jiří Ulčák