2014

Zpráva VH TJ Sokol Fryčovice 17.1.2014

Vážení sportovní přátelé, vážení hosté,

            Je již tradicí, že na počátku roku se zde na tomto místě potkáváme a bilancujeme uplynulý rok 2013 z pohledu výsledků a činností naší TJ. Na poslední valné hromadě, konané 11. ledna 2013 byl zvolen nový 17 členný výbor a tříčlenná revizní komise. Tento výbor se pravidelně scházel podle plánu výborových schůzi, který byl stanoven pololetně, a plán byl uveřejněn na webových stránkách TJ. Výbor převážně řešil hospodářské úkoly, spojené se zajištěním finančních prostředků na údržbu objektů a zařízení TJ. Ve výboru jsou zastoupeno všech šest oddílů, které působí v TJ a také správce TJ a nájemce restaurační části sokolovny. Dotace z vrcholných tělovýchovných nebo svazových orgánů pro naší jednotu opět nestačily na zajištění provozu TJ, a tak díky podpory a pochopení Obecního úřadu ve Fryčovicích se podařilo tyto prostředky zajistit.  Jedním z bodu usnesení, schváleného na poslední valné hromadě je, aby se oddíly podílely na společných akcích TJ. Příkladem takové společné akce je pořádání tradičních šibřinek, na kterých se ať už pořadatelsky nebo při tvorbě programu, výzdobě sálu apod., podílejí všechny oddíly TJ. Loňské v pořadí 55. Šibřinky se konaly v námořnickém duchu, pod názvem: „KAPITÁNE, KAM S TOU LODÍ“. Tělocvična TJ se proměnila do modrobílé paluby výletní lodi a podiu vévodila 1.fryčovická, dřevěná loď: „STARÁ VYDRA“. Program byl pestrý jednotlivými tanečními čísly i mluveným slovem, které navazovalo na mokré, lodní téma. Při závěrečném hodnocení programu byla jednomyslně jako TOP číslo programu: „Mexická bradla“ v podání našich gymnastických, varietních stálic a nadaného mexického dorostu. Samotnému reprezentačnímu večeru prospěla i úprava kapacity sálu, obsluhující personál oděný do stylových kostýmů a vynikající menu z lodní kuchyně. Poděkování patří všem sponzorům, pořadatelům, technickým pracovníkům, ale hlavně stovce účinkujících, kteří v loňském roce vytvořili silný, spolupracující, kamarádský kolektiv. V tomto duchu se připravují letošní 56. Šibřinky a program pod názvem „Z pohádky do pohádky“. 

            Vzhledem k tíživé finanční situaci jednoty kromě dokončení tribuny na fotbalovém hřišti TJ zajišťovala údržbu a opravy zařízení jako např. rekonstrukce přítoku vody do čerpací jímky u řeky, zprovoznění zásobníku na míče pro kopanou, úklid půdy nad sokolovnou, výměna přívodního kabelu pro hudební pavilón a prodejní stánek, dokončení demontáže nefunkčního  zařízení kotelny, dokončení tréninkového hřiště pro mládež kopané a položení dlaždic před lavičkami pod tribunou, kterou jako sponzorský dar provedla firma VALA..

 Neméně důležitá je také evidence členské základny. Naše TJ měla k 31. 12. 2013 celkem 304 členů. Z toho oddíl kopané 148, oddíl RS 80, oddíl volejbalu 22, oddíl KT 21, badminton20, šachy 11 a ostatní nezařazeni 9. Z tohoto počtu je celkem 162 mužů, 74 žen a 68 v mládežnických kategoriích. Na poslední valné hromadě byly nově stanoveny členské příspěvky TJ. Ze statistiky a srovnání s předešlým rokem vyplývá, že se obavy z možného velkého odlivu členské základny nepotvrdily. Členská základna poklesla o 49 členů.

   A teď v další části zprávy provedu v krátkosti hodnocení činnosti jednotlivých oddílů. Jako první provedu hodnocení nejpočetnějšího a nejaktivnějšího oddílu – oddílu kopané. Do roku 2013 vstupoval oddíl s obměněným výborem. První akcí oddílu v roce 2013 byl 8. fotbalový ples. Pro oddíl akce prestižní a podle veřejného mínění a reakcí zúčastněných taky povedená. Poté již začala příprava na jarní sezónu. I tato byla dost odlišná od jiných, jelikož došlo ke změně z ČMFS na FAČR, což obnášelo nemalé problémy jak s novými registracemi, tak formuláři. I co se týká změn v realizačních týmech mužstev, byly tyto zásadní. Na místo trenéra A mužstva mužů nastoupil pan Šponiar Jan a též u družstva dorostu došlo ke změně na tomto postu. Nově mužstvo převzal pan Mašlonka Dalibor. Noví trenéři, každý však s jiným úkolem. Pan Šponiar měl mužstvo herně pozvednout a zachránit v první 1.B třídě, na opak pan Mašlonka, pokusit se o postup do krajské soutěže. Oba pánové své mise zvládli na výbornou. Muži A se umístili v soutěži na konečném 7.místě a dorostenci svou skupinu vyhráli. Sice ve finálovém souboji o okresního přeborníka na penalty podlehli celku Mosty u Jablunkova, ale ty z pozice vítěze neměly dorosteneckou kategorii pro následující sezónou zajištěny, a tak naši dorostenci postoupili do krajské soutěže. Starší i mladší žáci hráli na jaře krajskou soutěž sk.“B“, kterou starší žáci s přehledem vyhráli a mladší skončili na 9. místě s 20 body. Starší žáci i s mladšími žáky postoupili do krajského přeboru. Předseda oddílu si nejvíce cení postupu dorostenců do KS. Být po podzimu 4 s 5 body ztráty a nakonec soutěž vyhrát s šesti body náskoku na druhého je výborná vizitka. Mladší přípravka se loni zúčastnila kvalitně obsazeného turnaje v Kozlovicích, kde odehrála vyrovnané zápasy. Další akcí ml. Přípravky byl 2.ročník turnaje SMOPO CUP, pořádaný jako „memoriál Miloše Kubláka“, který mladší přípravka nakonec vyhrála. Ceny předávali hráči Baníku Ostrava Svěrkoš a Lukeš a to byl pro malé fotbalisty velký zážitek. Starší přípravka také v zimě hrála zimní ligu a ve finále obsadili konečné 5. místo. Mladší i starší přípravky hrají kromě turnajů a zimní ligy tzv. „brušperkou ligu“ po jaru mladší kategorie ve finále obsadili konečné 3. místo a starší 2 místo.  Důležitou jarní akcí, bylo pro nás dokončení tribuny. I zde mi dovolte veřejně poděkovat všem, co se na tomto díle jakkoli podíleli. A zvláštní dík patří pánům Zbyňkovi Tučnému a Petrovi Adamovskému, bez nich by tato tribuna nestála. Taktéž dík patří všem sponzorům a firmám, které přispěly k její realizaci. V jarní části ještě působilo „B“ mužstvo mužů v okresní soutěži, kde obsadilo předposlední místo. Výbor oddílu v létě rozhodl, že „B“ mužstvo do podzimní části okresní soutěže nepřihlásí. Pro oddíl po jarní části bylo úkolem č. 1 zdárně dokončit jednání s fotbalovým oddílem z Hukvald, jež se iniciovalo již na podzim. I tento úkol se díky vstřícnosti ze strany TJ SOKOL HUKVALDY zvlášť předsedy pana Šlosara podařilo zdárně dořešit. Výsledkem snažení bylo přihlášení společného družstva dorostu pro sezónu 2013-2014 a zařazení hukvaldských žáků do našeho mužstva. Oddíl věří, že tato spolupráce bude fungovat a nadále se prohlubovat. Mít mužstva od žáků až po muže v krajských soutěžích to je něco, co tu dlouho nebylo. A ruku v ruce s tím i spojené úkoly organizační a sportovní. Naštěstí změn v realizačních týmech nebylo tolik co na jaře a příprava na soutěže tak byla koordinovanější. Taktéž pouťová zábava dopadla dobře i vstup do soutěží se zdařil. Co se však vyřešit nepodařilo, je sladění představ o fungování správce areálu mezi oddílem kopané a TJ. Pro někoho věc zásadní, pro někoho nepodstatná, ale pro zdárné působení oddílu důležitá. Další úkol, který se nepodařil, bylo angažování nových trenérů pro starší přípravku a mladší žáky. Nedostatek financí i potencionálních zájemců o toto řemeslo, oddíl  vedl k řešení, rozdělit chlapce r. 2003-2004 mezi žáky a ml. přípravku. Řešení špatné, ale jediné možné a oddíl doufá, že přechodné. V jarní části mladší přípravku vedli trenéři Michal Galásek a Rosťa Míček, starší přípravku Simona Paličková a Lukáš Staněk. Po sloučení obou přípravek z výše uvedených důvodu vedou přípravky první dva jmenovaní. Podzimní část žáci nezačali dobře, ale postupně si na soutěž zvykli a nakonec po podzimu obsadili 7. místo se 16 body. Mladší žáci zatím neodvádějí to, co bylo do nich vkládáno a tak poslední místo ve skupině se 2 body je tak trochu zklamáním. Trenéry žákovské kategorie jsou: Jirka Petráš a Pavel Janša, vedoucím mužstva je Tomáš Strnadel. Dorost podzim krajskou soutěž odehrál se ctí a výsledkem je 9. místo ve středu tabulky a 16 bodů. Muži „A“ na podzim udrželi domácí neporazitelnost, a když se k tomu připočte příchod Honzy Rumla, osobnost trenéra a nadstandardní výkony některých hráčů, to všechno sečteno a podtrženo = výsledek po podzimu 7. místo a 18 bodů ale ve vyrovnané tabulce ve skupině „C“, kde třetí celek má 19 a poslední 12 bodů. Oddíl hodnotí uplynulý fotbalový rok jako úspěšný a v různých ohledech průlomový. Práce výboru lze hodnotit pozitivně. Jsou tu však lidé, kteří táhnou, ale i co se vezou. Věřím, že ti první, a těch je většina, budou nadále pracovat dle svých možností ku prospěchu oddílu. A naopak, že jim tato práce a její výsledky budou odměnou za ty hodiny, které kopané věnují. 

Po kopané následuje další oddíl - oddíl rekreačních sportů. Oddíl řídí 9 členný výbor, složený převážně z cvičitelů, kteří zajišťují cvičební hodiny v tělocvičně. Poměrně velký úspěch oddíl sklízí za cvičení rodičů s dětmi. Pozitivem tohoto cvičení je účast až 25 dětí a jejich rodičů. Dále v hodině pondělního cvičení pro ženy se účastní okolo 20. Úterního cvičení žen se účast pohybuje 10 – 15 žen,  středeční podvečer je vyhrazen pro hodiny nohejbalu, v pátek odpoledne probíhá cvičení žaček a ve večerních hodinách oddíl zajišťuje cvičení aerobiku pro dorostenky a ženy, které probíhá současně s hodinami gymnastiky pro dorostence a muže a po nich jiní muži a dorostenci se  v tělocvičně prohánějí s míčem v míčových sportech. Kromě cvičebních hodin oddíl se podílel na zajištění šibřinkové zábavy a v květnu oddíl tradičně vypomáhal při pořádání pohádkového lesa. 8. června oddíl uspořádal společně se ŠK komisí obecního úřadu, SDH, ZŠ a MŠ Fryčovice v areálu TJ kulturně sportovní akci „vesničko má středisková“. Samozřejmě nemohu vynechat tradiční šibřinky, kde se oddíl podílí hlavně na přípravě jeho programu.

Třetím oddílem na řadě je teď oddíl odbíjené. Oddíl hned po novém roce pořádal již tradiční novoroční turnaj v mužské kategorii. V loňském roce se ho účastnila čtyři družstva a domácí v něm obsadili druhé místo. Největší úspěchy v oddíle v loňském roce, ale i v současné době sklízí pod vedením trenéra Ivana Capa družstvo žen, které se po jarní části v této soutěži obsadilo 2.místo. Bohužel je to jen jedno družstvo v oddíle, které hraje oficiální soutěž. Po podzimní části stejné soutěže je na 4.místě. Oddíl měl v plánu v červenci uspořádat tradiční turnaj „Memoriál Ládi Kaluse“. Bohužel se nepřihlásilo žádné družstvo a tak byl turnaj zrušen. Naštěstí aspoň přes léto se každý pátek v podvečer na antuce setkávají příznivci volejbalu, aby se touto hrou pobavili. Oddílu se v poslední době nedaří založit mládežnické družstvo i také z důvodu, že se nedaří zajistit trenéra mládeže.

V pořadí čtvrtý oddíl na řadě je oddíl Klubu turistů. Stejně jako oddíl volejbalu začínají turisté Nový rok tradicí – „Novoročním přechodem Palkovických hůrek“ v roce 2013 již po 39. Účast byla 32 turistů. Opět na vrcholku Kubánkova v nadmořské výšce 661 m.n.m. se na počátku roku tradičně setkávají turisté z okolních obcí u táboráku, aby se provětrali po vánočních svátcích a po oslavách konce starého roku. Cyklistickou sezónu oddíl zahájil tzv. odemčením cyklostezek 21. dubna, kterého se účastnilo 14 cyklistů symbolickým projetím 40 km okruhu okolo Štramberka. 18. května oddíl uspořádal 47. ročník „Fryčovických pochodů“. Nádherného, skoro letního počasí využilo celkem 777 spokojených účastníků. Z celkového počtu 777 bylo na tradičním pohádkovém lese 731, zbytek využil 8 připravených cyklistických okruhů o délce od 30 do 50 km v okolí naší obce, z nichž 3 využili 50 km, 33 40 km okruh a 10 cyklistů 30 km okruh.  22.-29.6.2013 oddíl uspořádal týdenní cyklodovolenou do oblasti Třeboňska a Novohradských hor. I přes proměnlivé počasí se podařilo během tohoto týdne najet 240 km. 28 účastníků během pobytu navštívili nádherné místa v této oblasti jako např.: Trocnov, Třeboň, Rožmberský rybník, poutní místo Dobrou Vodu, Žumberk aj. 7.července 5 cyklistů se vydalo na téměř 100 km trasu na pstruží farmu do Bělé u Závady. Od 4. do 11.8.2013 10 účastníků využilo nabídky CK Eurocykl a účastnilo se týdenní dovolené v oblasti Julských Alp ve Slovinsku. Této akci bylo nakloněno počasí, které přálo po celý týden. Účastníci zavítali do nádherných údolí Vrata, Radovny a Tamarju, navštívili náhorní plošinu Pokljuka, využili letního počasí i ke koupání v jezerech Bled a Bohinj, navštívili taková místa, která navždy zůstanou v paměti účastníků, jako byly slap Peričnik, Aljažev dom, severní stěna Triglavu, slap Savica, Vodnikov razglednik, soutěska Vintgar, pohledy do údolí z vrcholku Dreilanderecke, mamutí skokanský můstek v Planici, izvir Savici, apod. Od 20. do 22.9.2013 oddíl uspořádal tradiční cyklo putování cyklistickými vinařskými stezkami po Jižní Moravě. 24 účastníků během této akce projelo novou cyklistickou stezku po zrušené železniční trati „mutěnka“, projeli lednicko-valtickým areálem, navštívili Valtice, zámeček v Pohansku a na závěr projeli další části cyklostezky kolem „baťova kanálu“. 28.října proběhlo symbolické zamčení cyklotras s účastí tři cyklistek.

            Dalším oddílem je oddíl badmintonu. Od založení oddílu badmintonu v roce 2008 působí tento oddíl v rámci tělovýchovné jednoty sokol Fryčovice. Stěžejní aktivity oddílu jsou provozovány v tělocvičně ve Fryčovicích, kde oddíl disponuje 4 plnohodnotnými kurty. V roce 2013 se činnost oddílu skládala převážně z pravidelných nedělních tréninků, které probíhají celoročně s výjimkou období, kdy je hala uzavřena z důvodů konání šibřinek. Mimo tuto základní činnost oddíl každý rok pořádá několik turnajů ve dvouhrách a čtyřhrách.

            Posledním hodnoceným oddílem TJ je oddíl šachu.  Oddíl šachu vedl tříčlenný výbor. Po postupu z okresního přeboru v roce 2012, hrálo družstvo v minulém soutěžním ročníku krajskou soutěž. Od počátku si byli hráči vědomi, že ho čeká urputný boj o záchranu. Tomu odpovídaly i výsledky všech zápasů. Z celkem 11 zápasů se podařilo zvítězit pouze 2x  a 2 utkání skončila nerozhodně, což znamenalo konečný zisk 8 bodů. Vzhledem k velké vyrovnanosti soutěže, stačil tento bodový zisk pouze na 11. místo, které znamenalo sestup do okresního přeboru. Z jednotlivců se nikomu nepodařilo dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti. Nejlepších výsledků dosáhl Josef Blecha, který získal 5 bodů z 11 zápasů, tj. 45% úspěšnost. Procentní úspěšnost ostatních hráčů již byla pod 40%. Opět se projevil výrazný výkonnostní rozdíl mezi úrovni okresního přeboru a krajské soutěže. Po skončení soutěže svolal výbor oddílu schůzi, jehož cílem mělo být nastínění budoucnosti oddílu. Byly projednávány dvě možné varianty. První byla pokračovat v mistrovských soutěžích, ale za podmínky doplnění hráčské základny o hostující hráče. Druhá varianta byla přerušení nebo ukončení činnosti oddílu. Nakonec převážil názor na ukončení činnosti oddílu. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že většina aktivních členů bydlí již mimo obec a musela i k domácím zápasům dojíždět. Nezanedbatelným důvodem tohoto rozhodnutí je i to, že se oddílu nepodařilo v uplynulých létech posílit hráčskou základnu o členy z řad mládeže. 

V usnesení z VH TJ Sokol v roce 2013 také obsahovalo také, že oddíly musí po VH předložit své oddílové rozpočty a zároveň výbor TJ má dohlížet na vyrovnanost rozpočtu. Jak se tyto body usnesení v jednotlivých oddílech podařilo splnit, uslyšíte ve zprávě pokladníka. Jak jsem již dříve ve své zprávě uvedl, převážná část programu výborových schůzí se zabývala hospodařením TJ a stavem finančních prostředků, které slouží k zajištění provozu zařízení a objektů TJ. Od srpna naše jednota změnila na základě výběrového řízení dodavatele energií z důvodu úspory financí v této oblasti. Jelikož největší výdaje TJ činí hlavně na tuto oblast. V letošním roce uplyne 60 let od otevření areálu TJ do provozu a 55 let od otevření sokolovny. TJ se i do budoucna bude zasazovat o to, aby tato, ale i jiné zařízení v majetku nebo v nájmu TJ sloužila široké fryčovické veřejnosti ke sportovní a kulturní činnosti i v dalších letech. Proto i v následujícím roce stojí před výborem TJ opět nelehký úkol, zajistit finanční prostředky na provoz zařízení TJ. S tímto úkolem je spojena i péče o svěřený majetek. Proto je i na členech oddílů a na návštěvnících areálu TJ chovat se k tomuto majetku ohleduplně, aby sloužil i v dalších letech.

O informovanost o dění v TJ a o akcích v TJ slouží již 5 let webové stránky TJ. Tady se dozvíte např. omezení provozu, informace o úředních hodinách, naleznete zde např. důležitá telefonní čísla, kontakty na členy výboru, fotogalerie, rozvrh hodin v tělocvičně, informace k šibřinkám a mnoho dalších informací. Na těchto webových stránkách se také prezentují oddíly. Ne všechny však dodávají potřebné informace o své činnosti.  Výjimku tvoří oddíl kopané, který má své webové stránky a odkaz na ně je i těch sokolských a jsou hojně navštěvované. Takovými černými ovci v této oblasti jsou oddíly volejbalu a šachu, kteří této možnosti nevyužívají vůbec.

  Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, cvičitelům, trenérům a hráčům za odvedenou práci pro TJ Sokol. Dále bych chtěl poděkovat ZŠ, MŠ a SDH Fryčovice, kteří nám vyšli vstříc při organizaci akcí pořádaných naší TJ. Sponzorům a zejména představitelům Obce Fryčovice za pomoc při podpoře sportu ve Fryčovicích. Do nového roku 2014 bych vám chtěl popřát hodně štěstí, zdraví, pohody a sportovních úspěchů.

                                                                                                  Děkuji Vám za pozornost